Statut i Regulaminy - Spółdzielnia Mieszkaniowa MICHAŁ

FOLLOW
logo smmichał
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MICHAŁ"
ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
logo smmichał
logo smmichał
Spółdzielnia Mieszkaniowa
MICHAŁ
Przejdź do treści

Statut i Regulaminy

O nas


Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "MICHAŁ"
 1. Regulamin porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał”.
 2. Regulamin zasad rozliczania przychodów i kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał”.
 3. Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał”.
 4. Regulamin Rozliczania Kosztów i Ustalania Opłat za Ciepło Dostarczone Do Lokali Mieszkalnych  i Użytkowych w  Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał”.
 5. Regulamin Rozliczania Zużycia Wody w Zasobach  Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał”.
 6. Regulamin rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych z członkami  Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał”.
 7. Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków  Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał”.
 8. Regulamin rozdziału obowiązków między Spółdzielnią a mieszkańcami i użytkownikami lokali w zakresie remontów dotyczących budynków oraz zasady tworzenia i wykorzystywania funduszu na remonty.
 9. Regulamin wyborów członków Rad Osiedli i delegata na Zjazd Delegatów Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej  Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał”.
 10. Regulamin określający tryb i zasady przetargu na ustanowienie i sprzedaż odrębnej własności lub wynajmu lokali
 11. Regulamin Rady Osiedla
 12. Regulamin rozliczania zużycia wody zimnej oraz odprowadzenia ścieków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śląskich.
 13. Regualmin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "MICHAŁ" w Siemianowicach Śląskich
        


Kontakt
ul.Bohaterów Westerplatte 22
41-100 Siemianowice Śląskie
kancelaria@smmichal.pl
Wróć do spisu treści