Rejestr Uchwał RN 2020 - Spółdzielnia Mieszkaniowa MICHAŁ

FOLLOW
logo smmichał
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MICHAŁ"
ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
logo smmichał
logo smmichał
Spółdzielnia Mieszkaniowa
MICHAŁ
Przejdź do treści

Rejestr Uchwał RN 2020

O nas > Rejest uchwał

Rejestr uchwał 2020 r.

 • Uchwała nr 1/2020 z dnia 28.01.2020 r. w sprawie:  miesięcznej diety Członków Rady Osiedla.
 • Uchwała nr 2/2020 z dnia 28.01.2020 r. w sprawie: zatwierdzenia zmiany Planu Funduszu Remontowego Spółdzielni na rok 2019.
 • Uchwała nr 3/2020 z dnia 28.01.2020 r. w sprawie: odstąpienia od procedury przetargowej.
 • Uchwała nr 4/2020 z dnia 25.02.2020 r. w sprawie:  miesięcznej diety Członków Rady Osiedla.
 • Uchwała nr 5/2020 z dnia 28.04.2020 r. w sprawie: oceny sprawozdania finansowego za rok 2019.
 • Uchwała nr 6/2020 z dnia 28.04.2020 r. w sprawie: obciążenia prawa użytkowania wieczystego gruntu służebnością przesyłu.
 • Uchwała nr 7/2020 z dnia 28.04.2020 r. w sprawie:  miesięcznej diety Członków Rady Osiedla.
 • Uchwała nr 8/2020 z dnia 28.04.2020 r. w sprawie:  zatwierdzenia rzeczowo-finansowego Planu Funduszu Remontowego Spółdzielni na rok 2020..
 • Uchwała nr 9/2020 z dnia 30.06.2020 r. w sprawie:  miesięcznej diety Członków Rady Osiedla.
 • Uchwała nr 10/2020 z dnia 30.06.2020 r. w sprawie: zatwierdzenia zmiany Planu Funduszu Remontowego Spółdzielni na rok 2020.
 • Uchwała nr 11/2020 z dnia 30.06.2020 r. w sprawie: zmiany Regulaminu zasad rozliczania przychodów i kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śląskich.
 • Uchwała nr 12/2020 z dnia 30.06.2020 r. w sprawie: podziału członków Spółdzielni uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia.
 • Uchwała nr 13/2020 z dnia 30.06.2020 r. w sprawie: usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej.
 • Uchwała nr 14/2020 z dnia 30.06.2020 r. w sprawie: zatwierdzenia wprowadzenia nowego składnika do opłat zawiązanych z korzystaniem z lokalu mieszkalnego.
 • Uchwała nr 15/2020 z dnia 28.07.2020 r. w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał oraz sprawozdania Zarządu za 2019 rok przekładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu Członków.
 • Uchwała nr 16/2020 z dnia 28.07.2020 r. w sprawie:  miesięcznej diety Członków Rady Osiedla.
 • Uchwała nr 17/2020 z dnia 11.08.2020 r. w sprawie:  miesięcznej diety Członków Rady Osiedla.
 • Uchwała nr 18/2020 z dnia 11.08.2020 r. w sprawie: zatwierdzenia wprowadzenia nowego składnika do opłat zawiązanych z korzystaniem z lokalu mieszkalnego.
 • Uchwała nr 19/2020 z dnia 29.09.2020 r. w sprawie:  miesięcznej diety Członków Rady Osiedla.
 • Uchwała nr 20/2020 z dnia 29.09.2020 r. w sprawie: przeznaczenia środków z Centralnego Funduszu Remontowego Spółdzielni (spłata CFR).
 • Uchwała nr 21/2020 z dnia 27.10.2020 r. w sprawie:  miesięcznej diety Członków Rady Osiedla.
 • Uchwała nr 22/2020 z dnia 27.10.2020 r. w sprawie: zatwierdzenia zmiany Planu Funduszu Remontowego Spółdzielni na rok 2020.
 • Uchwała nr 23/2020 z dnia 27.10.2020 r. w sprawie : przeznaczenia środków z Centralnego Funduszu Remontowego Spółdzielni.
 • Uchwała nr 24/2020 z dnia 27.10.2020 r. w sprawie: usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej.
 • Uchwała nr 25/2020 z dnia 30.11.2020 r. w sprawie:  miesięcznej diety Członków Rady Osiedla.
 • Uchwała nr 26/2020 z dnia 30.11.2020 r. w sprawie: przeznaczenia środków z Centralnego Funduszu Remontowego Spółdzielni (spłata CFR 2020).
 • Uchwała nr 27/2020 z dnia 22.12.2020 r. w sprawie:  miesięcznej diety Członków Rady Osiedla.
 • Uchwała nr 28/2020 z dnia 22.12.2020 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Funduszu Remontowego Spółdzielni na rok 2021.

Kontakt
ul.Bohaterów Westerplatte 22
41-100 Siemianowice Śląskie
kancelaria@smmichal.pl
Wróć do spisu treści