Ogłoszenia i informacje - Spółdzielnia Mieszkaniowa MICHAŁ

FOLLOW
logo smmichał
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
logo smmichał
logo smmichał
Przejdź do treści

Ogłoszenia i informacje

Dla Mieszkańcakliknij na dokumencie aby powiększyć


UCHWAŁA NR 552/2022
RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH
z dnia 27 października 2022 r.
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPrzypomnienie o zabezpieczeniu pomieszczeń wspólnych przed zimąUWAGA NA OSZUSTÓW !!!
W związku z napływającymi informacjami od innych Spółdzielni Mieszkaniowych oraz mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” o podszywaniu się pod naszą
Spółdzielnię osób, które ze Spółdzielnią nie mają nic wspólnego, a zbierają podpisy lokatorów. Prosimy Państwa o dużą czujność przy składaniu swojego podpisu na jakimkolwiek dokumencie. Podpis ten może zostać wykorzystany w inny sposób lub w innym celu niż Państwo zakładają, składając go w dobrej wierze.

Składając swój podpis na jakimkolwiek dokumencie bądźmy pewni, że zostanie on wykorzystany zgodnie z naszą wolą i nie przyczyni się wyłącznie do zaspokojenia prywatnych potrzeb jakiejś grupy osób.

Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michał” prosi o zgłaszanie sytuacji wyłudzania podpisu lub podszywania się nieznanych osób pod Spółdzielnię na Policję, w Dyrekcji lub Administracji SM „MICHAŁ”.

Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Michał” informuje:

Niniejszym pragniemy poinformować,  iż  decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA .4210.69.2022.PS ; z dnia 17.08.2022r.,  została zatwierdzona zmiana aktualnej  „Taryfy dla ciepła”  dla  Ciepłowni Siemianowice Sp. z o.o.
Poniżej przedstawiamy aktualne ceny i stawki za ciepło obowiązujące od dnia 01.09.2022r.:

1/. AG1/A. (dotyczy: ul. Łukasińskiego 47,51,53,55,57,59,61,63, ul. Górnicza 1,5a,
ul. Michałkowicka 44,46,  ul. Św. Barbary 24 , ul. Krótka 10, ul. Śląska 32,32a,
ul. Staszica 4, ul. Wyspiańskiego 2):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  11073,25 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 5084,25 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 4,54 zł / MW m-c
- Cena ciepła 41,71 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  11,28 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A  :
- opłata stała  (MW) ) wzrasta  o 0,07 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,38 %
2/. AG1/B  (dotyczy: ul. M. Dąbrowskiej 12 a, b, c,  ul. Kapicy 1):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  11073,25 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 6665,90 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 4,54 zł / MW m-c
- Cena ciepła 41,71zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  14,24 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/B  :
- opłata stała  (MW) ) wzrasta  o 0,07 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,36%

3/. AG1/C  (dotyczy: ul. Plac Bohaterów Września 1 do 8, ul. Budryka 6, 8, 10):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  11073,25 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 6788,26 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 4,54 zł / MW m-c
- Cena ciepła 41,71 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 12,12  zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/C  :
- opłata stała  (MW) ) wzrasta  o 0,07%
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,37 %

4/. AG1/D  (dotyczy: ul. Stawowa 3,3a):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  11073,25 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 9128,49 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 4,54 zł / MW m-c
- Cena ciepła 41,71 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 16,03 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/D  :

- opłata stała  (MW) ) wzrasta  o 0,07 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,35 %

5/. AG1/A /  A.2.1.  (dotyczy: ul. Stawowa 12,13,15,17,19,21 ul. Bytomska 6,7,18,20,21,29, 30,33,40
ul. Oświęcimska 2, ul. Żeromskiego 26,28):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną Turon Ciepło  11073,25 / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe Ciepłownia 1920,41 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 5084,25 zł / MW/ m-c

- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 4,54 zł MW/    m-c
- Cena ciepła  Tauron Ciepło 41,71 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe Ciepłownia  8,04 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 11,28 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 0,02zł /   GJ
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A/ A.2.1.  :
- opłata stała  (MW) ) wzrasta  o 0,06 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,33 %

Podane wyżej ceny i stawki opłat są cenami netto, podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nowa taryfa dla ciepła  oraz powyższe ceny i stawki opłat obowiązują od 01.09.2022r.


Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Michał” informuje:

Niniejszym pragniemy poinformować,  iż  decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.69.2022. PS  z dnia 17.08.2022r.,  została zatwierdzona zmiana aktualnej     „Taryfy dla ciepła”  dla  Ciepłowni Siemianowice .,  która będzie  obowiązywać od  dnia  01 września  ’2022r.

1/. A.3.1  (dotyczy: ul. Katowicka 24,26,28, Lipowa 2,4, Sobieskiego 23,24,25,26):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  14466,18 zł / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 1905,27 zł / MW m-c
- Cena ciepła 74,83 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 8,87 zł / GJ

W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  A.3.1  :
- opłata stała  (MW) wzrasta o 7,91 %
- opłata  zmienna  (GJ)  wzrasta   o 32,08 %

Podane wyżej ceny i stawki opłat są cenami netto, podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nowa taryfa dla ciepła  oraz powyższe ceny i stawki opłat obowiązują od 01.09.2022r.Sytuacja finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej MICHAŁ

Szanowni Członkowie naszej Spółdzielni, informuję że można zapoznać się z dokumentami pt. "Sytuacji finansowej Naszej Spółdzielni" za rok 2020 i 2021. Dla Członków Spółdzielni, którzy posiadają aktywną usługę eBOK dokumenty są udostępnione poprzez portal eBOK (zakładka dokumenty); natomiast dla osób nie posiadających aktywniej usług eBOK dokumenty są udostępnione do wglądu w dziale czynszowym w godzinach pracy Spółdzielni.NOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W KOLEJNYCH WOJEWÓDZTWACH
W związku ze wzrostem dynamiki nowych zachorowań na COVID-19 zaostrzono zasady bezpieczeństwa w kolejnych województwach.
W ubiegłym tygodniu podjęto decyzję o przedłużeniu zaostrzonych zasad na Warmii i Mazurach. Nowe zasady będą obowiązywały także: od piątku (13 marca) – w województwie pomorskim, od poniedziałku (15 marca) – w województwie mazowieckim i lubuskim.
We wszystkich czterech województwach (warmińsko-mazurskim, pomorskim, mazowieckim i lubuskim) zasady będą obowiązywać do 28 marca.
Jakie zasady obowiązują w tych województwach?
Swoją działalność muszą zawiesić:
 • baseny (wyjątkiem są baseny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i dla członków kadry narodowej);
 • sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające, kasyna;
 • hotele (wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych – dokładny katalog wyjątków wraz z wymaganym potwierdzeniem odbywania podróży służbowej znajdzie się w rozporządzeniu);
 • galerie handlowe – z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych i z artykułami budowlanymi. W galeriach handlowych nadal będą mogły działać m.in. usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe, pralnie;
 • teatry, muzea, galerie sztuki (możliwa jest jednak organizacja prób i ćwiczeń, a także wydarzeń online);
 • kina (zakaz projekcji filmów dotyczy również domów i ośrodków kultury);
 • stoki narciarskie;
 • kluby fitness i siłownie;
 • obiekty sportowe (mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności).
Ważne! Od 15 marca, we wskazanych regionach, lekcje w klasach I-III będą funkcjonować w trybie mieszanym. Część uczniów danej szkoły będzie mogła uczyć się stacjonarnie, a część – zdalnie.

Bądź odpowiedzialny – DDMA+W
Skuteczna walka z koronawirusem to przede wszystkim przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa – DDMA+W, czyli: Dystans; Dezynfekcja; Maseczka; Aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe; Wietrzenie.
Utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m, częste mycie rąk i ich dezynfekcja oraz zakrywanie ust i nosa to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem. Warto też często wietrzyć pomieszczenia, w których przebywamy, szczególnie w miejscach pracy czy placówkach oświatowych.


NOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W KOLEJNYCH WOJEWÓDZTWACH
W związku ze wzrostem dynamiki nowych zachorowań na COVID-19 zaostrzono zasady bezpieczeństwa w kolejnych województwach.
W ubiegłym tygodniu podjęto decyzję o przedłużeniu zaostrzonych zasad na Warmii i Mazurach. Nowe zasady będą obowiązywały także: od piątku (13 marca) – w województwie pomorskim, od poniedziałku (15 marca) – w województwie mazowieckim i lubuskim.
We wszystkich czterech województwach (warmińsko-mazurskim, pomorskim, mazowieckim i lubuskim) zasady będą obowiązywać do 28 marca.
Jakie zasady obowiązują w tych województwach?
Swoją działalność muszą zawiesić:
 • baseny (wyjątkiem są baseny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i dla członków kadry narodowej);
 • sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające, kasyna;
 • hotele (wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych – dokładny katalog wyjątków wraz z wymaganym potwierdzeniem odbywania podróży służbowej znajdzie się w rozporządzeniu);
 • galerie handlowe – z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych i z artykułami budowlanymi. W galeriach handlowych nadal będą mogły działać m.in. usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe, pralnie;
 • teatry, muzea, galerie sztuki (możliwa jest jednak organizacja prób i ćwiczeń, a także wydarzeń online);
 • kina (zakaz projekcji filmów dotyczy również domów i ośrodków kultury);
 • stoki narciarskie;
 • kluby fitness i siłownie;
 • obiekty sportowe (mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności).
Ważne! Od 15 marca, we wskazanych regionach, lekcje w klasach I-III będą funkcjonować w trybie mieszanym. Część uczniów danej szkoły będzie mogła uczyć się stacjonarnie, a część – zdalnie.

Bądź odpowiedzialny – DDMA+W
Skuteczna walka z koronawirusem to przede wszystkim przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa – DDMA+W, czyli: Dystans; Dezynfekcja; Maseczka; Aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe; Wietrzenie.
Utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m, częste mycie rąk i ich dezynfekcja oraz zakrywanie ust i nosa to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem. Warto też często wietrzyć pomieszczenia, w których przebywamy, szczególnie w miejscach pracy czy placówkach oświatowych.


1500 zł - tyle może wynieść dofinansowanie do czynszu
Grafika ze szczegółami dotyczącymi rządowego programu dopłat do czynszu.
Z początkiem tego roku wystartował - przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologi (MRPiT) - program pomocowy mający na celu walkę z negatywnymi skutkami COVID-19. W tym konkretnym przypadku został przygotowany projekt dopłat do czynszu dla lokatorów mieszkań komunalnych, spółdzielczych czy wynajmujących od osób prywatnych (bez prawa własności do tych lokali). Pieniądze na dofinansowania będą wypłacane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
- Beneficjentami tego programu są osoby, których zarobki zmniejszyły się w ostatnich trzech miesiącach o 25 procent w stosunku do srednich zarobków z trzech miesięcy 2019 roku - mówi Marcin Janota, radny ze Stowarzyszenia Mieszkańców Siemianowic. - Dofinansowanie nie może przekraczać 75 procent opłacanego czynszu, zaś jego górna granica to 1500 zł - dodaje radny.
Co istotne, wypełniając wniosek, można cofnąć się do 14 marca 2020. Wszelkich informacji udziela Referat Świadczeń Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, pod numerem telefonu: 32 730 11 68
Pomocną może okazać się również strona MRPiT która odpowiada na podstawowe pytania w tym temacie.
autor: Rafał JakoktochceOGŁOSZENIE – PILNE
 
 Nie wykonanie powyższych zaleceń skutkować będzie pełną odpowiedzialnością użytkownika w razie zaistnienia nieprzewidzianych przypadków losowych.
  
 W związku z występującym zagrożeniem zatrucia tlenkiem węgla zobowiązuje się wszystkich użytkowników piecyków gazowych kąpielowych do dokonywania ich  przeglądów  co najmniej raz w roku przez osobę uprawnioną.
Kontrolujący powinien wystawić protokół który dopuszcza urządzenie do dalszej eksploatacji.
Użytkownik dokonuje przeglądu we własnym zakresie i na własny koszt.
Podstawa Prawna;
- DTR urządzenia
 
- Regulamin porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał”.
 
- Regulamin rozdziału obowiązków między Spółdzielnią a mieszkańcami i użytkownikami lokali w zakresie remontów dotyczących budynków oraz zasady tworzenia i wykorzystywania funduszu na remonty.

W związku ze zmianą sposobu nadawania cyfrowej telewizji naziemnej wprowadzoną przez Ministerstwo Cyfryzacji. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” podjął decyzję o dostosowaniu instalacji antenowej AZART do nowych standardów nadawania sygnału DVBT\T2.
Dostosowanie polega na wymianie starych urządzeń na wzmacniacz Avant Televes, który umożliwia odbiór docelowo ok. 80 programów HD 4K  radiowo - telewizyjnych w standardzie  DVBT\T2\H265.
Mamy nadzieję, że wprowadzone udogodnienie w sposób znaczący wpłynie na jakość odbioru programów telewizyjnych i radiowych w Państwa domach.
Kontakt
ul.Bohaterów Westerplatte 22
41-100 Siemianowice Śląskie
kancelaria@smmichal.pl
Wróć do spisu treści