Ogłoszenia i informacje - Spółdzielnia Mieszkaniowa MICHAŁ

FOLLOW
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
Przejdź do treści
Dla Mieszkańca
Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Michał” informuje:
Niniejszym pragniemy poinformować, iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki została zatwierdzona zmiana aktualnej „Taryfy dla ciepła” dla Dalkia Polska Energia S.A .
Nowa taryfa obowiązuje od 07 lipca ’2021r.


Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Michał” informuje:
Niniejszym pragniemy poinformować, iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki została zatwierdzona zmiana aktualnej „Taryfy dla ciepła” dla TAURON Ciepło , TAMEH POLSKA oraz TAURON Wytwarzanie .
Nowa taryfa obowiązuje od 01 lipca ’2021r.
Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Michał” informuje:
Skan treści informacji TAURON

Niniejszym pragniemy poinformować,  iż  decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.19.2021. CW  z dnia 26.04.2021r.,  została zatwierdzona zmiana aktualnej  „Taryfy dla ciepła”  dla  Elektrociepłowni Będzin Sp. z o.o. .,która  obowiązuje od  dnia 12 maja ’2021r.:

1/. AG1/A. (dotyczy: ul. Łukasińskiego 47,51,53,55,57,59,61,63, ul. Górnicza 1,5a,
ul. Michałkowicka 44,46,  ul. Św. Barbary 24 , ul. Krótka 10, ul. Śląska 32,32a,
ul. Staszica 4, ul. Wyspiańskiego 2):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  8794,71 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 4663,61 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,61 zł / MW m-c
- Cena ciepła 31,72 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  9,84 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,01 zł / GJ
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A  :
- opłata stała  (MW) wzrasta  o 0,55 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,95 %
2/. AG1/B  (dotyczy: ul. M. Dąbrowskiej 12 a, b, c,  ul. Kapicy 1):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  8794,71 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 6276,02 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,61 zł / MW m-c
- Cena ciepła 31,72 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  12,84 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,01 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/B  :
- opłata stała  (MW) wzrasta  o 0,49 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,88 %

3/. AG1/C  (dotyczy: ul. Plac Bohaterów Września 1 do 8, ul. Budryka 6, 8, 10):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  8794,71 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 6378,05 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,61 zł / MW m-c
- Cena ciepła 31,72 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 10,81  zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,01 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/C  :
- opłata stała  (MW) wzrasta  o 0,49 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,93 %

4/. AG1/D  (dotyczy: ul. Stawowa 3,3a):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  8794,71 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 8468,45 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,61 zł / MW m-c
- Cena ciepła 31,72 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 14,51 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,01 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/D  :
- opłata stała  (MW) wzrasta  o 0,43 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,85 %

5/. AG1/A /  A.2.1.  (dotyczy: ul. Stawowa 12,13,15,17,19,21 ul. Bytomska 6,7,18,20,21,29,30,33,40 ul. Oświęcimska 2, ul. Żeromskiego 26,28):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną Turon Ciepło 8794,71. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe Ciepłownia 1920,41 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 4663,61 zł / MW/ m-c

- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 3,61 zł MW/    m-c
- Cena ciepła  Tauron Ciepło 31,72 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe Ciepłownia  8,04 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 9,84 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 0,01zł /   GJ
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A/ A.2.1.  :
- opłata stała  (MW) wzrasta  o 0,48 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,79 %

Podane wyżej ceny i stawki opłat są cenami netto, podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nowa taryfa dla ciepła  oraz powyższe ceny i stawki opłat obowiązują od 12.05.2021r.


Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Michał” informuje:

Niniejszym pragniemy poinformować,  iż  decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.57.2020. PS  z dnia 09.04.2021r.,  została zatwierdzona zmiana aktualnej  „Taryfy dla ciepła”  dla  Ciepłowni Siemianowice .,   która  obowiązuje od  dnia  01 maja ’2021r.

1/. AG1/A. (dotyczy: ul. Łukasińskiego 47,51,53,55,57,59,61,63, ul. Górnicza 1,5a,
ul. Michałkowicka 44,46,  ul. Św. Barbary 24 , ul. Krótka 10, ul. Śląska 32,32a,
ul. Staszica 4, ul. Wyspiańskiego 2):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  8720,94 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 4663,61 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,62 zł / MW m-c
- Cena ciepła 31,33 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  9,84 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,01 zł / GJ
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A  :
- opłata stała  (MW) wzrasta  o 0,79 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,98 %
2/. AG1/B  (dotyczy: ul. M. Dąbrowskiej 12 a, b, c,  ul. Kapicy 1):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  8720,94 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 6276,02 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,62 zł / MW m-c
- Cena ciepła 31,33 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  12,84 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,01 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/B  :
- opłata stała  (MW) wzrasta  o 0,71 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,91 %

3/. AG1/C  (dotyczy: ul. Plac Bohaterów Września 1 do 8, ul. Budryka 6, 8, 10):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  8720,94 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 6378,05 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,62 zł / MW m-c
- Cena ciepła 31,33 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 10,81  zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,01 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/C  :
- opłata stała  (MW) wzrasta  o 0,70 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,96 %

4/. AG1/D  (dotyczy: ul. Stawowa 3,3a):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  8720,94 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 8468,45 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,62 zł / MW m-c
- Cena ciepła 31,33 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 14,51 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,01 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/D  :
- opłata stała  (MW) wzrasta  o 0,62 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,88 %

5/. AG1/A /  A.2.1.  (dotyczy: ul. Stawowa 12,13,15,17,19,21 ul. Bytomska 6,7,18,20,21,29,30,33,40 ul. Oświęcimska 2, ul. Żeromskiego 26,28):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną Turon Ciepło 8720,94. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe Ciepłownia 1920,41 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 4663,61 zł / MW/ m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 3,62 zł MW/    m-c
- Cena ciepła  Tauron Ciepło 31,33 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe Ciepłownia  8,04 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 9,84 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 0,01zł /   GJ
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A/ A.2.1.  :
- opłata stała  (MW) wzrasta  o 1,70 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 1,25 %

6/. A.3.1  (dotyczy: ul. Katowicka 24,26,28, Lipowa 2,4, Sobieskiego 23,24,25,26):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  10665,17 zł / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 1796,43 zł / MW m-c
- Cena ciepła 37,60 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 8,40 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  A.3.1  :
- opłata stała  (MW) wzrasta  o 2,24 %
- opłata  zmienna  (GJ)  wzrasta   o 2,04 %
Podane wyżej ceny i stawki opłat są cenami netto, podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nowa taryfa dla ciepła  oraz powyższe ceny i stawki opłat obowiązują od 01.05.2021r.NOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W KOLEJNYCH WOJEWÓDZTWACH
W związku ze wzrostem dynamiki nowych zachorowań na COVID-19 zaostrzono zasady bezpieczeństwa w kolejnych województwach.
W ubiegłym tygodniu podjęto decyzję o przedłużeniu zaostrzonych zasad na Warmii i Mazurach. Nowe zasady będą obowiązywały także: od piątku (13 marca) – w województwie pomorskim, od poniedziałku (15 marca) – w województwie mazowieckim i lubuskim.
We wszystkich czterech województwach (warmińsko-mazurskim, pomorskim, mazowieckim i lubuskim) zasady będą obowiązywać do 28 marca.
Jakie zasady obowiązują w tych województwach?
Swoją działalność muszą zawiesić:
  • baseny (wyjątkiem są baseny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i dla członków kadry narodowej);
  • sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające, kasyna;
  • hotele (wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych – dokładny katalog wyjątków wraz z wymaganym potwierdzeniem odbywania podróży służbowej znajdzie się w rozporządzeniu);
  • galerie handlowe – z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych i z artykułami budowlanymi. W galeriach handlowych nadal będą mogły działać m.in. usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe, pralnie;
  • teatry, muzea, galerie sztuki (możliwa jest jednak organizacja prób i ćwiczeń, a także wydarzeń online);
  • kina (zakaz projekcji filmów dotyczy również domów i ośrodków kultury);
  • stoki narciarskie;
  • kluby fitness i siłownie;
  • obiekty sportowe (mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności).
Ważne! Od 15 marca, we wskazanych regionach, lekcje w klasach I-III będą funkcjonować w trybie mieszanym. Część uczniów danej szkoły będzie mogła uczyć się stacjonarnie, a część – zdalnie.

Bądź odpowiedzialny – DDMA+W
Skuteczna walka z koronawirusem to przede wszystkim przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa – DDMA+W, czyli: Dystans; Dezynfekcja; Maseczka; Aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe; Wietrzenie.
Utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m, częste mycie rąk i ich dezynfekcja oraz zakrywanie ust i nosa to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem. Warto też często wietrzyć pomieszczenia, w których przebywamy, szczególnie w miejscach pracy czy placówkach oświatowych.Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Michał” informuje:

Niniejszym pragniemy poinformować,  iż  decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.77.2020. CW  z dnia 11.02.2021r.,  została zatwierdzona zmiana aktualnej  „Taryfy dla ciepła”  dla  Spółki  TAURON Ciepło.,   która  obowiązuje od  dnia  01 marca ’2021r.

1/. AG1/A. (dotyczy: ul. Łukasińskiego 47,51,53,55,57,59,61,63, ul. Górnicza 1,5a,
ul. Michałkowicka 44,46,  ul. Św. Barbary 24 , ul. Krótka 10, ul. Śląska 32,32a,
ul. Staszica 4, ul. Wyspiańskiego 2):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  8615,82 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 4663,61 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,58 zł / MW m-c
- Cena ciepła 30,93 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  9,84 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A  :
- opłata stała  (MW) wzrasta  o 0,61 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,39 %
2/. AG1/B  (dotyczy: ul. M. Dąbrowskiej 12 a, b, c,  ul. Kapicy 1):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  8615,82 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 6276,02 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,58 zł / MW m-c
- Cena ciepła 30,93 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  12,84 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/B  :
- opłata stała  (MW) wzrasta  o 0,55 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,37 %

3/. AG1/C  (dotyczy: ul. Plac Bohaterów Września 1 do 8, ul. Budryka 6, 8, 10):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  8615,82 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 6378,05 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,58 zł / MW m-c
- Cena ciepła 30,93 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 10,81  zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/C  :
- opłata stała  (MW) wzrasta  o 0,54 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,31 %

4/. AG1/D  (dotyczy: ul. Stawowa 3,3a):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  8615,82 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 8468,45 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,58 zł / MW m-c
- Cena ciepła 30,93 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 14,51 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/D  :
- opłata stała  (MW) wzrasta  o 0,63 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,38 %

5/. AG1/A /  A.2.1.  (dotyczy: ul. Stawowa 12,13,15,17,19,21 ul. Bytomska 6,7,18,20,21,29,30,33,40 ul. Oświęcimska 2, ul. Żeromskiego 26,28):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną Turon Ciepło 8615,82. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 1769,46 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 4663,61 zł / MW/ m-c

- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 3,58 zł MW/    m-c
- Cena ciepła  Tauron Ciepło 30,93 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 7,83 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 9,84 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 0,02zł /   GJ
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A/ A.2.1.  :
- opłata stała  (MW) wzrasta  o 0,54 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,33 %

Podane wyżej ceny i stawki opłat są cenami netto, podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nowa taryfa dla ciepła  oraz powyższe ceny i stawki opłat obowiązują od 01.03.2021r.1500 zł - tyle może wynieść dofinansowanie do czynszu
Grafika ze szczegółami dotyczącymi rządowego programu dopłat do czynszu.
Z początkiem tego roku wystartował - przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologi (MRPiT) - program pomocowy mający na celu walkę z negatywnymi skutkami COVID-19. W tym konkretnym przypadku został przygotowany projekt dopłat do czynszu dla lokatorów mieszkań komunalnych, spółdzielczych czy wynajmujących od osób prywatnych (bez prawa własności do tych lokali). Pieniądze na dofinansowania będą wypłacane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
- Beneficjentami tego programu są osoby, których zarobki zmniejszyły się w ostatnich trzech miesiącach o 25 procent w stosunku do srednich zarobków z trzech miesięcy 2019 roku - mówi Marcin Janota, radny ze Stowarzyszenia Mieszkańców Siemianowic. - Dofinansowanie nie może przekraczać 75 procent opłacanego czynszu, zaś jego górna granica to 1500 zł - dodaje radny.
Co istotne, wypełniając wniosek, można cofnąć się do 14 marca 2020. Wszelkich informacji udziela Referat Świadczeń Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, pod numerem telefonu: 32 730 11 68
Pomocną może okazać się również strona MRPiT która odpowiada na podstawowe pytania w tym temacie.
autor: Rafał Jakoktochce


Startuje Budżet Obywatelski 2022
Od 22 lutego każdy mieszkaniec Siemianowic Śląskich, bez względu na wiek, może złożyć w Urzędzie Miasta swoją propozycję zadania inwestycyjnego w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego. Na realizację projektów zgłaszanych przez mieszkańców w tym roku przeznaczona została pula 2.000.000 zł, przy czym kwota na realizację zgłaszanego projektu nie może być mniejsza niż 60.000 zł i nie większa niż 500.000 zł. Swoje pomysły można zgłaszać do 19 marca.
Przypomnijmy pokrótce, w kilku krokach, jak wygląda cała procedura Budżetu Obywatelskiego:
krok 1
Zastanów się, co chcesz stworzyć, co Twoim zdaniem byłoby potrzebne w miejskiej przestrzeni
krok 2
Skontaktuj się z sąsiadami, znajomymi, wszystkimi, którzy mogliby być zainteresowani Twoją propozycją. Wspólnie ją przedyskutujcie co do rozmachu, wielkości, kosztu, zaangażowania.
Zawsze możesz skonsultować swój pomysł z urzędnikami z Zespołu pracującego przy Budżecie Obywatelskim 2022 (patrz poniżej), by pokierowali Cię lub zasugerowali najwłaściwszą drogę realizacji.
krok 3
Pobierz formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej: www.bo.siemianowice.pl, w Urzędzie Miasta lub w Miejskiej Bibliotece Publicznej i jej filiach.
krok 4
Wyceń wartość swojego pomysłu. Zachęcamy do skonsultowania swojej idei z firmami np. z branży budowlanej. Poproś ich o wycenę zgłaszanego projektu (materiały plus roboczogodziny). Otrzymany kosztorys dołącz do swojego wniosku. Możesz również porozmawiać o kosztach z urzędnikami.
krok 5
Sprawdź kto jest właścicielem terenu, na którym chcesz zrealizować swój pomysł. Zadzwoń do Wydziału Geodezji lub odwiedź urzędników w Ratuszu. W przypadku terenów nienależących do miasta wymagane są odpowiednie zgody właścicieli terenu.
krok 6
Wypełnij dokładnie wszystkie pola formularza zgłoszeniowego, aby Twój pomysł został dopuszczony do głosowania. Zwróć szczególną uwagę na złożenie wszystkich wymaganych podpisów oraz wymaganych oświadczeń. Opisz krótko i zwięźle swój pomysł.
krok 7
Zbierz co najmniej 3 podpisy poparcia dla swojego pomysłu (nie licząc Twojego). To jeden z podstawowych warunków pozytywnej weryfikacji projektu.
krok 8
Po ogłoszeniu listy projektów, zadbaj o promocję swojego pomysłu. Rozpropaguj go wśród sąsiadów, znajomych. To w Twoim interesie jest, aby dowiedziało się o nim jak najwięcej osób.
krok 9
Jeżeli okaże się, że Twój projekt wygrał, urzędnicy będą się z Tobą konsultować na etapie realizacji zadania w 2022 r. tak, aby efekt końcowy odpowiadał Twoim oczekiwaniom i oczekiwaniom mieszkańców, którzy głosowali na Twój projekt.
Zgodnie z harmonogramem propozycje projektów składamy do 19 marca.
Szczegóły tegorocznej edycji BO na stronie internetowej www.bo.siemianowice.pl
--------------------
Konsultacje pomysłów z urzędnikami:
Wydział Gospodarki Komunalnej:
Magdalena Glados – 32 760 53 84
Agata Stryha – 32 760 54 54
Anna Łysko-Witkowska – 32 760 53 77
pomogą w zakresie gospodarki komunalnej (np. place zabaw, zieleń miejska, itp.)

Wydział Infrastruktury Technicznej:
Mariusz Koj – 32 760 54 73
Małgorzta Lasak – 32 760 54 66
pomogą w zakresie oświetlenia, kanalizacji, itp

Wydział Geodezji:
Anna Drzazga – 32 760 54 55
Agnieszka Czerwińska – 32 760 54 55
pomogą w ustaleniu stanu prawnego nieruchomości.

Wydział Infrastruktury Drogowej:
Adam Peterek – 32 760 53 71
pomoże z kwestiami związanymi z remontami dróg i chodników.

Wydział Inwestycji:
Krzysztof Rycman – 32 760 53 80
Ireneusz Nazimek – 32 760 53 82
pomogą w sprawach budowlanych, technicznych, wstępnym kosztorysie; będą wsparciem przy różnego rodzaju ograniczeniach technicznych (np. podziemne sieci, itp.)

Biuro Prasowe:
Adrian Merta – 32 760 53 09
Barbara Wicik – 32 760 53 11
udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania związane z kwestiami Budżetu Obywatelskiego 2022

--------------------

Harmonogram prac nad Budżetem Obywatelskim na 2022 rok:
1) Zgłaszanie propozycji projektów – od 22.02.2021 r. do 19.03.2021 r.
2) Weryfikacja i opiniowanie propozycji projektów – od 22.03.2021 r. do 23.04.2021 r.
3) Ogłoszenie zweryfikowanej listy projektów – 26.04.2021 r.
4) Tryb odwoławczy od decyzji Zespołu – od 27.04.2021 r. do 27.05.2021 r.
5) Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie – 28.05.2021 r.
6) Akcja promocyjno – informacyjna – od 31.05.2021 r. do 13.06.2021 r.
7) Głosowanie mieszkańców – od 14.06.2020 r. do 27.06.2021 r.
8) Ogłoszenie wykazu zwycięskich projektów – do 16.07.2021 r.
autor: Adrian Merta, UM


Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Michał” informuje:

Niniejszym pragniemy poinformować,  iż  decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.65.2020. AZA  z dnia 30.11.2020r. została zatwierdzona zmiana „Taryfy dla ciepła”  dla  TAURON Wytwarzanie S.A. która  obowiązuje od  dnia  01 stycznia ’2021r.  :

1/. AG1/A. (dotyczy: ul. Łukasińskiego 47,51,53,55,57,59,61,63, ul. Górnicza 1,5a,
ul. Michałkowicka 44,46,  ul. Św. Barbary 24 , ul. Krótka 10, ul. Śląska 32,32a,
ul. Staszica 4, ul. Wyspiańskiego 2):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  8607,39 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 4426,54 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,53 zł / MW m-c
- Cena ciepła 30,90 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  8,90 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A  :
- opłata stała  (MW) wzrasta  o 1,53 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 1,91 %

2/. AG1/B  (dotyczy: ul. M. Dąbrowskiej 12 a, b, c,  ul. Kapicy 1):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  8607,39 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 6007,72 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,53 zł / MW m-c
- Cena ciepła 30,90 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  11,59 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/B  :
- opłata stała  (MW) wzrasta  o 1,36 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o  1,77 %

3/. AG1/C  (dotyczy: ul. Plac Bohaterów Września 1 do 8, ul. Budryka 6, 8, 10):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  8607,39 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 6055,78 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,53 zł / MW m-c
- Cena ciepła 30,90 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 10,12  zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/C  :
- opłata stała  (MW) wzrasta  o 1,35 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 1,86 %

4/. AG1/D  (dotyczy: ul. Stawowa 3,3a):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  8607,39 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 8038,11 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,53 zł / MW m-c
- Cena ciepła 30,90 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 13,29 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/D  :
- opłata stała  (MW) wzrasta  o 1,18 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 1,71%

5/. AG1/A /  A.2.1.  (dotyczy: ul. Stawowa 12,13,15,17,19,21 ul. Bytomska 6,7,18,20,21,29,30,33,40 ul. Oświęcimska 2, ul. Żeromskiego 26,28):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną Turon Ciepło 8607,39 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 1769,46 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 4426,54 zł / MW/ m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 3,53 zł MW/    m-c
- Cena ciepła  Tauron Ciepło 30,90 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 7,83 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 8,90 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 0,02zł /   GJ
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A/ A.2.1.  :
- opłata stała  (MW) wzrasta  o 1,34 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 1,59%


Podane wyżej ceny i stawki opłat są cenami netto, podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nowa taryfa dla ciepła  oraz powyższe ceny i stawki opłat obowiązują od 01.01.2021r.


Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Michał” informuje:
Niniejszym pragniemy poinformować,   decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.48.2020. CW  z dnia 08.10.2020r. została zatwierdzona zmiana „Taryfy dla ciepła” dla TAURON Ciepło Sp. z o.o.
Poniżej podajemy wysokość cen i stawek z tytułu mocy i ciepła  w n/w grupie taryfowej AG1, która obowiązuje od dnia  01 listopad ’2020r.
1/. AG1/A. (dotyczy: ul. Łukasińskiego 47,49,51,53,55,57,59,61,63, ul. Górnicza 1,5a,
ul. Michałkowicka 44,46, ul. Św. Barbary 24 , ul. Krótka 10, ul. Śląska 32,32a,
ul. Staszica 4, ul. Wyspiańskiego 2):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  8408,81 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 4426,54 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,53 zł / MW m-c
- Cena ciepła 30,14 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  8,90 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła 0,02 zł / GJ
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A  :
- opłata stała  (MW) wzrasta o 0,43 %
- opłata  zmienna (GJ) wzrasta  o 0,64 %
2/. AG1/B  (dotyczy: ul. M. Dąbrowskiej 12 a, b, c,  ul. Kapicy 1):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  8408,81 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 6007,72 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,53 zł / MW m-c
- Cena ciepła 30,14 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 11,59 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła 0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/B  :
- opłata stała  (MW) wzrasta o 0,38 %
- opłata  zmienna (GJ) wzrasta  o 0,60%
3/. AG1/C  (dotyczy: ul. Plac Bohaterów Września 1 do 8, ul. Budryka 6, 8, 10):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  8408,81 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 6055,78 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,53 zł / MW m-c
- Cena ciepła 30,14 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 10,12 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła 0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/C  :
- opłata stała  (MW) wzrasta o 0,38 %
- opłata  zmienna (GJ) wzrasta  o 0,62%
4/. AG1/D  (dotyczy: ul. Stawowa 3,3a):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  8408,81 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 8038,11 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,53 zł / MW m-c
- Cena ciepła 30,14 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 13,29 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła 0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/D  :
- opłata stała  (MW) wzrasta o 0,34 %
- opłata  zmienna (GJ) wzrasta  o 0,58%
5/. AG1/A /  A.2.1.  (dotyczy: ul. Stawowa 12,13,15,17,19,21 ul. Bytomska 6,7,18,20,21,29, 30,33,40 ul. Oświęcimska 2, ul. Żeromskiego 26,28):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną Turon Ciepło 8408,81 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 1769,46 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 4426,54 zł / MW/ m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 3,53 zł MW/    m-c
- Cena ciepła  Tauron Ciepło 30,14 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 7,83 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 8,90 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 0,02zł /   GJ
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A/ A.2.1.  :
- opłata stała  (MW) wzrasta o 0,38 %
- opłata  zmienna (GJ) wzrasta  o 0,54%
Podane wyżej ceny i stawki opłat są cenami netto, podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Nowa taryfa dla ciepła oraz powyższe ceny i stawki opłat obowiązują od 01.11.2020r.Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Michał” informuje:
 
 
Niniejszym pragniemy poinformować,   decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.40.2020. CW  z dnia 18.08.2020r. została zatwierdzona zmiana „Taryfy dla ciepła” dla spółki Elektrociepłownia Będzin
Poniżej podajemy wysokość cen i stawek z tytułu mocy i ciepła  w n/w grupie taryfowej AG1,
która obowiązuje od dnia  12 września ’2020r. :
 
 
1/. AG1/A. (dotyczy: ul. Łukasińskiego 47,49,51,53,55,57,59,61,63, ul. Górnicza 1,5a,
 
ul. Michałkowicka 44,46, ul. Św. Barbary 24 , ul. Krótka 10, ul. Śląska 32,32a,
 
ul. Staszica 4, ul. Wyspiańskiego 2):
 
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  8004,09 zł. / MW / m-c
 
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 4426,54 zł / MW m-c
 
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,53 zł / MW m-c
 
- Cena ciepła 28,71 zł / GJ
 
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  8,90 zł / GJ
 
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
 
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A  :
 
- opłata stała  (MW) wzrasta  o 0,88 %
 
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 1,62 %
 
 
2/. AG1/B  (dotyczy: ul. M. Dąbrowskiej 12 a, b, c,  ul. Kapicy 1):
 
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  8004,09 zł. / MW / m-c
 
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 6007,72 zł / MW m-c
 
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,53 zł / MW m-c
 
- Cena ciepła 28,71 zł / GJ
 
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  11,59 zł / GJ
 
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
 
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/B  :
 
- opłata stała  (MW) wzrasta  o 0,78 %
 
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 1,51%
 
 
3/. AG1/C  (dotyczy: ul. Plac Bohaterów Września 1 do 8, ul. Budryka 6, 8, 10):
 
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  8004,09 zł. / MW / m-c
 
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 6055,78 zł / MW m-c
 
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,53 zł / MW m-c
 
- Cena ciepła 28,71 zł / GJ
 
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 10,12 zł / GJ
 
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
 
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/C  :
 
- opłata stała  (MW) wzrasta  o 0,77 %
 
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 1,57%
 
 
4/. AG1/D  (dotyczy: ul. Stawowa 3,3a):
 
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  8004,09 zł. / MW / m-c
 
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 8038,11 zł / MW m-c
 
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,53 zł / MW m-c
 
- Cena ciepła 28,71 zł / GJ
 
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 13,29 zł / GJ
 
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
 
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/D  :
 
- opłata stała  (MW) wzrasta  o 0,68 %
 
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 1,45%
 
 
5/. AG1/A /  A.2.1.  (dotyczy: ul. Stawowa 12,13,15,17,19,21 ul. Bytomska 6,7,18,20,21,29,
 
                                                       30,33,40 ul. Oświęcimska 2, ul. Żeromskiego 26,28):
 
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną Turon Ciepło 8004,09 zł. / MW / m-c
 
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 1769,46 zł / MW m-c
 
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 4426,54 zł / MW/ m-c
 
 
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 3,53 zł MW/    m-c
 
- Cena ciepła  Tauron Ciepło 28,71 zł / GJ
 
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 7,83 zł / GJ
 
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 8,90 zł / GJ
 
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 0,02zł /   GJ
 
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A/ A.2.1.  :
 
- opłata stała  (MW) wzrasta  o 0,77 %
 
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 1,34%
 
 
 
Podane wyżej ceny i stawki opłat są cenami netto, podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
 
Nowa taryfa dla ciepła  oraz powyższe ceny i stawki opłat obowiązują od 12.09.2020r.Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Michał” informuje:

1/. AG1/A. (dotyczy: ul. Łukasińskiego 47,49,51,53,55,57,59,61,63, ul. Górnicza 1,5a,
ul. Michałkowicka 44,46, ul. Św. Barbary 24 , ul. Krótka 10, ul. Śląska 32,32a,
ul. Staszica 4, ul. Wyspiańskiego 2):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  7896,22 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 4426,54 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,53 zł / MW m-c
- Cena ciepła 28,11 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  8,90 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła 0,02 zł / GJ
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A  :
- opłata stała  (MW) wzrasta o 0,11 %
- opłata  zmienna (GJ) wzrasta  o 0,38 %
2/. AG1/B  (dotyczy: ul. M. Dąbrowskiej 12 a, b, c,  ul. Kapicy 1):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  7896,22 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 6007,72 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,53 zł / MW m-c
- Cena ciepła 28,11 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  11,59 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła 0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/B  :
- opłata stała  (MW) wzrasta o 0,10 %
- opłata  zmienna (GJ) wzrasta  o 0,35%
3/. AG1/C  (dotyczy: ul. Plac Bohaterów Września 1 do 8, ul. Budryka 6, 8, 10):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  7896,22 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 6055,78 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,53 zł / MW m-c
- Cena ciepła 28,11 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 10,12 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła 0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/C  :
- opłata stała  (MW) wzrasta o 0,10 %
- opłata  zmienna (GJ) wzrasta  o 0,37%
4/. AG1/D  (dotyczy: ul. Stawowa 3,3a):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  7896,22 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 8038,11 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,53 zł / MW m-c
- Cena ciepła 28,11 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 13,29 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/D  :
- opłata stała  (MW) wzrasta o 0,09 %
- opłata  zmienna (GJ) wzrasta  o 0,34%
5/. AG1/A /  A.2.1.  (dotyczy: ul. Stawowa 12,13,15,17,19,21 ul. Bytomska 6,7,18,20,21,29,30,33,40 ul. Oświęcimska 2, ul. Żeromskiego 26,28):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną Turon Ciepło 7896,22 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 1769,46 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 4426,54 zł / MW/ m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 3,53 zł MW/    m-c
- Cena ciepła  Tauron Ciepło 28,11 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 7,83 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 8,90 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 0,02zł /   GJ
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A/ A.2.1.  :
- opłata stała  (MW) wzrasta o 0,10 %
- opłata  zmienna (GJ) wzrasta  o 0,31%
Podane wyżej ceny i stawki opłat są cenami netto, podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Nowa taryfa dla ciepła oraz powyższe ceny i stawki opłat obowiązują od 05.08.2020r.
Niniejszym pragniemy poinformować,   decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.22.2020..PS  z dnia 13.07.2020r. została zatwierdzona zmiana „Taryfy dla ciepła” dla spółki Dalkia Polska Energia S.A. w Katowicach. Poniżej podajemy wysokość cen i stawek z tytułu mocy i ciepła w n/w grupie taryfowej AG1, która obowiązuje od dnia  05 sierpnia ’2020r. :
1/. AG1/A. (dotyczy: ul. Łukasińskiego 47,49,51,53,55,57,59,61,63, ul. Górnicza 1,5a,
ul. Michałkowicka 44,46, ul. Św. Barbary 24 , ul. Krótka 10, ul. Śląska 32,32a,
ul. Staszica 4, ul. Wyspiańskiego 2):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  7896,22 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 4426,54 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,53 zł / MW m-c
- Cena ciepła 28,11 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  8,90 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła 0,02 zł / GJ
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A  :
- opłata stała  (MW) wzrasta o 0,11 %
- opłata  zmienna (GJ) wzrasta  o 0,38 %
2/. AG1/B  (dotyczy: ul. M. Dąbrowskiej 12 a, b, c,  ul. Kapicy 1):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  7896,22 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 6007,72 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,53 zł / MW m-c
- Cena ciepła 28,11 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  11,59 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła 0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/B  :
- opłata stała  (MW) wzrasta o 0,10 %
- opłata  zmienna (GJ) wzrasta  o 0,35%
3/. AG1/C  (dotyczy: ul. Plac Bohaterów Września 1 do 8, ul. Budryka 6, 8, 10):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  7896,22 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 6055,78 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,53 zł / MW m-c
- Cena ciepła 28,11 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 10,12 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła 0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/C  :
- opłata stała  (MW) wzrasta o 0,10 %
- opłata  zmienna (GJ) wzrasta  o 0,37%
4/. AG1/D  (dotyczy: ul. Stawowa 3,3a):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  7896,22 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 8038,11 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,53 zł / MW m-c
- Cena ciepła 28,11 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 13,29 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/D  :
- opłata stała  (MW) wzrasta o 0,09 %
- opłata  zmienna (GJ) wzrasta  o 0,34%
5/. AG1/A /  A.2.1.  (dotyczy: ul. Stawowa 12,13,15,17,19,21 ul. Bytomska 6,7,18,20,21,29,30,33,40 ul. Oświęcimska 2, ul. Żeromskiego 26,28):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną Turon Ciepło 7896,22 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 1769,46 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 4426,54 zł / MW/ m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 3,53 zł MW/    m-c
- Cena ciepła  Tauron Ciepło 28,11 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 7,83 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 8,90 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 0,02zł /   GJ
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A/ A.2.1.  :
- opłata stała  (MW) wzrasta o 0,10 %
- opłata  zmienna (GJ) wzrasta  o 0,31%
Podane wyżej ceny i stawki opłat są cenami netto, podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Nowa taryfa dla ciepła oraz powyższe ceny i stawki opłat obowiązują od 05.08.2020r.

OGŁOSZENIE – PILNE
W związku z występującym zagrożeniem zatrucia tlenkiem węgla zobowiązuje się wszystkich użytkowników piecyków/kotłów gazowych dwu funkcyjnych do dokonywania ich przeglądów  co najmniej raz w roku przez osobę uprawnioną.
Kontrolujący powinien wystawić protokół który dopuszcza urządzenie do dalszej eksploatacji.
Użytkownik dokonuje przeglądu we własnym zakresie i na własny koszt.
Nie wykonanie powyższych zaleceń skutkować będzie pełną odpowiedzialnością użytkownika w razie zaistnienia nieprzewidzianych przypadków losowych.
Podstawa Prawna;
- DTR urządzenia
- Regulamin porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał”.
- Regulamin rozdziału obowiązków między Spółdzielnią a mieszkańcami i użytkownikami lokali w zakresie remontów dotyczących budynków oraz zasady tworzenia i wykorzystywania funduszu na remonty.

OGŁOSZENIE – PILNE
 
 
 
 
W związku z występującym zagrożeniem zatrucia tlenkiem węgla zobowiązuje się wszystkich użytkowników piecyków gazowych kąpielowych do dokonywania ich  przeglądów  co najmniej raz w roku przez osobę uprawnioną.
 
 
Kontrolujący powinien wystawić protokół który dopuszcza urządzenie do dalszej eksploatacji.
 
 
Użytkownik dokonuje przeglądu we własnym zakresie i na własny koszt.
 
 
Nie wykonanie powyższych zaleceń skutkować będzie pełną odpowiedzialnością użytkownika w razie zaistnienia nieprzewidzianych przypadków losowych.
 
 
Podstawa Prawna;
 
- DTR urządzenia
 
- Regulamin porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał”.
 
- Regulamin rozdziału obowiązków między Spółdzielnią a mieszkańcami i użytkownikami lokali w zakresie remontów dotyczących budynków oraz zasady tworzenia i wykorzystywania funduszu na remonty.

W związku ze zmianą sposobu nadawania cyfrowej telewizji naziemnej wprowadzoną przez Ministerstwo Cyfryzacji. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” podjął decyzję o dostosowaniu instalacji antenowej AZART do nowych standardów nadawania sygnału DVBT\T2.
Dostosowanie polega na wymianie starych urządzeń na wzmacniacz Avant Televes, który umożliwia odbiór docelowo ok. 80 programów HD 4K  radiowo - telewizyjnych w standardzie  DVBT\T2\H265.
Mamy nadzieję, że wprowadzone udogodnienie w sposób znaczący wpłynie na jakość odbioru programów telewizyjnych i radiowych w Państwa domach.

13-01-2020r.
Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Michał” informuje:
 
 
Niniejszym pragniemy poinformować,  iż  decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.59.2019..PS  z dnia 20.11.2019r. została zatwierdzona nowa „Taryfy dla ciepła”  dla
spółki TAURON Wytwarzanie S.A.., Poniżej podajemy wysokość  cen i stawek z tytułu mocy i ciepła w  n/w grupie taryfowej AG1, która  obowiązują od  dnia 1 stycznia 2020r.  :
1/. AG1/A. (dotyczy: ul. Łukasińskiego 47,49,51,53,55,57,59,61,63, ul. Górnicza 1,5a, ul. Michałkowicka 44,46,  ul. Św. Barbary 24 , ul. Krótka 10, ul. Śląska 32,32a, ul. Staszica 4, ul. Wyspiańskiego 2):
 
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  7539,37 zł / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 4426,54 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,49 zł / MW m-c
- Cena ciepła 26,74 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  8,90 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
 
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A  :
- cena opłaty stałej  (MW) wzrasta  o 0,83 %
- cena opłaty  zmiennej  (GJ)  wzrasta  o 0,76 %
2/. AG1/B  (dotyczy: ul. M. Dąbrowskiej 12 a, b, c,  ul. Kapicy 1):
 
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  7539,37 zł / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 6007,72 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,49 zł / MW m-c
- Cena ciepła 26,74 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  11,59 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
 
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/B  :
- cena opłaty stałej  (MW) wzrasta  o 0,73 %
- cena opłaty  zmiennej  (GJ)  wzrasta  o 0,71 %
3/. AG1/C  (dotyczy: ul. Plac Bohaterów Września 1 do 8, ul. Budryka 6, 8, 10):
 
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  7539,37 zł / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 6055,78 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,49 zł / MW m-c
- Cena ciepła 26,74 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 10,12  zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
 
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/C  :
- cena opłaty stałej  (MW) wzrasta  o 0,73 %
- cena opłaty  zmiennej  (GJ)  wzrasta  o 0,74 %

4/. AG1/D  (dotyczy: ul. Stawowa 3,3a):
 
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  7539,37 zł / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 8038,11 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,49 zł / MW m-c
- Cena ciepła 26,74 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 13,29 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
 
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/D  :
 
- cena opłaty stałej  (MW) wzrasta o 0,63 %
- cena opłaty  zmiennej  (GJ)  wzrasta  o 0,68 %
 
 
5/. AG1/A /  A.2.1.  (dotyczy: ul. Stawowa 12,13,15,17,19,21 ul. Bytomska 6,7,18,20,21,29, 30,33,40 ul. Oświęcimska 2, ul. Żeromskiego 26,28):
 
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną Turon Ciepło 7539,37 zł / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 1769,46 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 4426,54 zł / MW/ m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 3,49 zł MW/    m-c
- Cena ciepła  Tauron Ciepło 26,74 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 7,73 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 8,90 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 0,02zł /   GJ
 
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A/ A.2.1.  :
 
- cena opłaty stałej  (MW) wzrasta  o 0,72 %
- cena opłaty  zmiennej  (GJ)  wzrasta  o 0,63 %

 
Podane wyżej ceny i stawki opłat są cenami netto, podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nowa taryfa dla ciepła  oraz powyższe ceny i stawki opłat obowiązują od 01.01.2020r.


12-10-2019r.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michał” informuje:
 
 
Niniejszym pragniemy poinformować, iż decyzją OKA.4210.12.2019. KTW z dnia 10.10.2019r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził „Taryfę dla ciepła” ustaloną przez Ciepłownię Siemianowice, która została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE Nr 244 z dnia 11.10.2019r,.
 
Poniżej podajemy wysokość cen i stawek z tytułu mocy i ciepła w n/w grupach taryfowych, które będą obowiązywać od dnia 01 listopada’2019r.
 
 
1/. A.3.1 (dotyczy: ul. Katowicka 24,26,28, Lipowa 2,4, Sobieskiego 23,24,25,26):
 
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną 10125,71 zł / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 1733,80 zł / MW m-c
- Cena ciepła 35,90 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 7,90 zł / GJ
 
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej A.3.1:
 
- cena opłaty stałej (MW) wzrasta  o 10,59 %
- cena opłaty zmiennej (GJ) wzrasta o 10,47 %
 
 
5/. AG1/A /  A.2.1.  (dotyczy: ul. Stawowa 12,13,15,17,19,21 ul. Bytomska 6,7,18,20,21,29,
 
0,33,40 ul. Oświęcimska 2, ul. Żeromskiego 26,28):
 
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną Turon Ciepło 6837,56 zł / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 1769,46 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 4371,27 zł / MW/ m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 3,26 zł MW/m-c
- Cena ciepła  Tauron Ciepło 26,06 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 7,73 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 8,15 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 0,01 zł/GJ
 
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A/ A.2.1.  :
 
- cena opłaty stałej (MW) wzrasta  o 0,68 %
- cena opłaty zmiennej (GJ) wzrasta o 0,35 %
 
 
Podane wyżej ceny i stawki opłat są cenami netto, podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
 
Nowa taryfa dla ciepła  oraz powyższe ceny i stawki opłat obowiązują od 01.11.2019r. - dokument do wglądu

04-09-2019r.
Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Michał” informuje:

Niniejszym pragniemy poinformować,  iż  decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.33.2019..JAd  z dnia 04.09.2019r. została zatwierdzona nowa „Taryfy dla ciepła”  dla  CEZ  Chorzów S.A.., opublikowana w Biuletynie Branżowym URE- Ciepło Nr 202  z dnia 06.09.2019r.,               
Poniżej podajemy wysokość  cen i stawek z tytułu mocy, ciepła i nośnika w n/w grupie taryfowej AG1, która  obowiązują od  dnia  18 października ’2019r.  :

1/. AG1/A. (dotyczy: ul. Łukasińskiego 47,49,51,53,55,57,59,61,63, ul. Górnicza 1,5a,
ul. Michałkowicka 44,46,  ul. Św. Barbary 24 , ul. Krótka 10, ul. Śląska 32,32a,
ul. Staszica 4, ul. Wyspiańskiego 2):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  7075,04 zł / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 4371,27 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,26 zł / MW m-c
- Cena ciepła 27,11 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  8,35 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,01 zł / GJ
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A  :
- cena opłaty stałej  (MW) wzrasta  o 1,30 %
- cena opłaty  zmiennej  (GJ)  wzrasta  o 1,37 %

2/. AG1/B  (dotyczy: ul. M. Dąbrowskiej 12 a, b, c,  ul. Kapicy 1):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  7075,04 zł / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 5950,73 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,26 zł / MW m-c
- Cena ciepła 27,11 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  10,82 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,01 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/B  :
- cena opłaty stałej  (MW) wzrasta  o 1,14 %
- cena opłaty  zmiennej  (GJ)  wzrasta  o 1,28 %

3/. AG1/C  (dotyczy: ul. Plac Bohaterów Września 1 do 8, ul. Budryka 6, 8, 10):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  7075,04 zł / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 6048,92 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,26 zł / MW m-c
- Cena ciepła 27,11 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 9,45  zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,01 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/C  :
- cena opłaty stałej  (MW) wzrasta  o 1,13 %
- cena opłaty  zmiennej  (GJ)  wzrasta  o 1,33 %
.
4/. AG1/D  (dotyczy: ul. Stawowa 3,3a):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  7075,04 zł / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 7861,87 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,26 zł / MW m-c
- Cena ciepła 27,11 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 12,63 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,01 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/D  :
- cena opłaty stałej  (MW) wzrasta o 0,99 %
- cena opłaty  zmiennej  (GJ)  wzrasta  o 1,22 %

5/. AG1/A /  A.2.1.  (dotyczy: ul. Stawowa 12,13,15,17,19,21 ul. Bytomska 6,7,18,20,21,29,
                                                       30,33,40 ul. Oświęcimska 2, ul. Żeromskiego 26,28):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną Turon Ciepło 7075,04 zł / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 1679,77 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 4371,27 zł / MW/ m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 3,26 zł MW/
   m-c
- Cena ciepła  Tauron Ciepło 27,11 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 7,58 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 8,15 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 0,01zł /
  GJ
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A/ A.2.1.  :
- cena opłaty stałej  (MW) wzrasta  o 1,13 %
- cena opłaty  zmiennej  (GJ)  wzrasta  o 1,13 %


Podane wyżej ceny i stawki opłat są cenami netto, podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nowa taryfa dla ciepła  oraz powyższe ceny i stawki opłat obowiązują od 18.10.2019r.


03-09-2019r.
Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Michał” informuje:
 
 
Niniejszym pragniemy poinformować,  iż  decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.40.2019..JAd  z dnia 26.08.2019r. została zatwierdzona nowa „Taryfy dla ciepła” dla Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o., opublikowana w Dzienniku Urzędowym  Województwa Śląskiego,  poz. 5746.  Poniżej podajemy wysokość  cen i stawek z tytułu mocy, ciepła i nośnika w n/w grupie taryfowej AG1, która  obowiązują od  dnia  11 września ’2019r.  :
 
 
1/. AG1/A. (dotyczy: ul. Łukasińskiego 47,49,51,53,55,57,59,61,63, ul. Górnicza 1,5a,
 
ul. Michałkowicka 44,46,  ul. Św. Barbary 24 , ul. Krótka 10, ul. Śląska 32,32a,
 
ul. Staszica 4, ul. Wyspiańskiego 2):
 
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  6928,65 zł / MW / m-c
 
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 4371,27 zł / MW m-c
 
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,26 zł / MW m-c
 
- Cena ciepła 26,63 zł / GJ
 
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  8,35 zł / GJ
 
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,01 zł / GJ
 
- Cena nośnika ciepła  14,04 zł / m3
 
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A  :
 
- cena opłaty stałej  (MW) wzrasta  o 0,74 %
 
- cena opłaty  zmiennej  (GJ)  wzrasta  o 1,57 %
 
- cena nośnika ciepła (m3)  wzrasta  o 2,86 %
 
 
2/. AG1/B  (dotyczy: ul. M. Dąbrowskiej 12 a, b, c,  ul. Kapicy 1):
 
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  6928,65 zł / MW / m-c
 
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 5950,73 zł / MW m-c
 
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,26 zł / MW m-c
 
- Cena ciepła 26,63 zł / GJ
 
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  10,82 zł / GJ
 
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,01 zł / GJ
 
- Cena nośnika ciepła  14,04 zł / m3
 
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/B  :
 
- cena opłaty stałej  (MW) wzrasta  o 0,65 %
 
- cena opłaty  zmiennej  (GJ)  wzrasta  o 1,46 %
 
- cena nośnika ciepła (m3) wzrasta  o 2,86 %
 
 
3/. AG1/C  (dotyczy: ul. Plac Bohaterów Września 1 do 8, ul. Budryka 6, 8, 10):
 
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  6928,65 zł / MW / m-c
 
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 6048,92 zł / MW m-c
 
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,26 zł / MW m-c
 
- Cena ciepła 26,63 zł / GJ
 
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 9,45  zł / GJ
 
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,01 zł / GJ
 
- Cena nośnika ciepła  14,04 zł / m3
 
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/C  :
 
- cena opłaty stałej  (MW) wzrasta  o 0,65 %
 
- cena opłaty  zmiennej  (GJ)  wzrasta  o 1,52 %
 
- cena nośnika ciepła (m3) wzrasta  o 2,86 %
 
.
 
4/. AG1/D  (dotyczy: ul. Stawowa 3,3a):
 
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  6928,65 zł / MW / m-c
 
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 7861,87 zł / MW m-c
 
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,26 zł / MW m-c
 
- Cena ciepła 26,63 zł / GJ
 
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 12,63 zł / GJ
 
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,01 zł / GJ
 
- Cena nośnika ciepła  14,04 zł / m3
 
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/D  :
 
- cena opłaty stałej  (MW) wzrasta o 0,57 %
 
- cena opłaty  zmiennej  (GJ)  wzrasta  o 1,39 %
 
- cena nośnika ciepła (m3 )  wzrasta  o 2,86 %
 
 
5/. AG1/A /  A.2.1.  (dotyczy: ul. Stawowa 12,13,15,17,19,21 ul. Bytomska 6,7,18,20,21,29,
 
                                                       30,33,40 ul. Oświęcimska 2, ul. Żeromskiego 26,28):
 
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną Turon Ciepło 6928,65 zł / MW / m-c
 
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 1679,77 zł / MW m-c
 
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 4371,27 zł / MW/ m-c
 
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 3,26 zł MW/
 
   m-c
 
- Cena ciepła  Tauron Ciepło 26,63 zł / GJ
 
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 7,58 zł / GJ
 
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 8,15 zł / GJ
 
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 0,01zł /
 
  GJ
 
- Cena nośnika ciepła  14,04 zł /m3
 
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A/ A.2.1.  :
 
- cena opłaty stałej  (MW) wzrasta  o 0,65 %
 
- cena opłaty  zmiennej  (GJ)  wzrasta  o 1,29 %
 
- cena nośnika ciepła (m3) wzrasta  o 2,86 %
 
 
 
Podane wyżej ceny i stawki opłat są cenami netto, podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
 
Nowa taryfa dla ciepła  oraz powyższe ceny i stawki opłat obowiązują od 11.09.2019r. - informacja TARON Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o.
Kontakt
ul.Bohaterów Westerplatte 22
41-100 Siemianowice Śląskie

+48 32 766 80 26
kancelaria@smmichal.pl
Wróć do spisu treści