Praca - Spółdzielnia Mieszkaniowa MICHAŁ

FOLLOW
logo smmichał
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MICHAŁ"
ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
logo smmichał
logo smmichał
Spółdzielnia Mieszkaniowa
MICHAŁ
Przejdź do treści

Praca

Ogłoszenia

Ważne informacje dla osób składających CV

Jeśli jednak  Pani/Pan jest nadal zainteresowany podjęciem pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej MICHAŁ proszę przekazać dokument CV w następujący sposób:
  1. drogą mailową na adres: praca@smmichal.pl
  2. drogą pocztową - przesłać na adres siedziby Spółdzielni
  3. lub przekazać osobiście do działu KADR (1piętro)

Uwaga aby dokument CV mógł zostać złożony i brać udział w procesie rekrutacji  należy:

1. Jeśli jest składany na konkretne stanowsiko pracy i jest prowadzona rekrutacja to należu wksazać w dokumencie CV w jakiej konkretnie rekrutacji dotyczy należy umoeścić na końcu swojego dokumentu odpowiednią informację:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji  (podać datę ogłoszenia i nazwę stanowiska którego składane dokumenty dotyczą)
 
2. Jeśli dokument CV jest składany na poczet innych rekrutacji należy zamieścić na końcu składanego dokumentu zapis:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Bardzo ważna informacja dla osób skłądających dokumenty CV!

Jeśli Państwa dokument nie będzie zawierał wpisu z pkt.1 lub 2 nie zostanie przyjęty,  jeśli zostanie wysłany mailem - zostanie natychmiast skasowany, dokument dostarczony osobiście  nie zostanie przyjęty chyba że osoba go składająca na miejscu uzupełni go o stosowny zapis własnoręcznie i podpisze, dokument przesłany zwykłą pocztą zostanie zniszczony.

Informuję także że:
   
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa MICHAŁ z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ul. Bohaterów Westerplatte 22
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@smmichal.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres  2 lat od daty złożenia i będą przetważane w procesach rekrutacji
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa  
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
Kontakt
ul.Bohaterów Westerplatte 22
41-100 Siemianowice Śląskie
kancelaria@smmichal.pl
Wróć do spisu treści