Rejestr Uchwał RN 2022 - Spółdzielnia Mieszkaniowa MICHAŁ

FOLLOW
logo smmichał
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MICHAŁ"
ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
logo smmichał
logo smmichał
Spółdzielnia Mieszkaniowa
MICHAŁ
Przejdź do treści

Rejestr Uchwał RN 2022

O nas > Rejest uchwał

Rejestr uchwał 2022 r.

 • Uchwała nr 1/2022 z dnia 25.01.2022 r. w sprawie:  miesięcznej diety dla Członków Rady Osiedla.
 • Uchwała nr 2/2022 z dnia 25.01.2022 r. w sprawie: zatwierdzenia zmiany Planu  Funduszu Remontowego Spółdzielni na rok 2021.
 • Uchwała nr 3/2022 z dnia 25.01.2022 r. w sprawie: obciążenia prawa użytkowania wieczystego gruntu słuzebnością przesyłu..
 • Uchwała nr 4/2022 z dnia 22.02.2022 r. w sprawie:  miesięcznej diety dla Członków Rady Osiedla.
 • Uchwała nr 5/2022 z dnia 29.03.2022 r. w sprawie:  miesięcznej diety dla Członków Rady Osiedla.
 • Uchwała nr 6/2022 z dnia 29.03.2022 r. w sprawie: uchylenia Regulaminu zasad przyznawania premii regulaminowej członkom Zarządy Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał”
 • Uchwała nr 7/2022 z dnia 29.03.2022 r. w sprawie: uchylenia Regulaminu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków  Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał”
 • Uchwała nr 8/2022 z dnia 29.03.2022 r. w sprawie: .uchylenia Regulaminu Funduszu Modernizacyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał”
 • Uchwała nr 9/2022 z dnia 29.03.2022 r. w sprawie: .uchylenia Regulaminu Modernizacji budynków i lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał”
 • Uchwała nr 10/2022 z dnia 29.03.2022 r. w sprawie: .zatwierdzenia rzeczowo – finansowego Planu Funduszu Remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał”
 • Uchwała nr 11/2022 z dnia 29.03.2022 r. w sprawie: zmiany Regulaminu rozliczania zużycia wody zimnej oraz odprowadzenia ścieków w zasobach  Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał”
 • Uchwała nr 12/2022 z dnia 29.03.2022 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat w Regulaminie rozliczania zużycia wody zimnej oraz odprowadzenia ścieków w zasobach  Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał”
 • Uchwała nr 13/2022 z dnia 26.04.2022 r. w sprawie:  miesięcznej diety dla Członków Rady Osiedla.
 • Uchwała nr 14/2022 z dnia 26.04.2022 r. w sprawie: opinii biegłego rewidenta dotyczącej oceny sprawozdania finansowego za rok 2021.
 • Uchwała nr 15/2022 z dnia 26.04.2022 r. w sprawie:  zatwierdzenia wprowadzenia nowego składnika do opłat związanych z korzystaniem z lokalu mieszkalnego.
 • Uchwała nr 16/2022 z dnia 26.04.2022 r. w sprawie:  zatwierdzenia aktualizacji Planu Funduszu Robót Remontowych.
 • Uchwała nr 17/2022 z dnia 24.05.2022 r. w sprawie: miesięcznej diety dla Członków Rady Osiedla.
 • Uchwała nr 18/2022 z dnia 28.06.2022 r. w sprawie: miesięcznej diety dla Członków Rady Osiedla.
 • Uchwała nr 19/2022 z dnia 28.06.2022 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śląskich.
 • Uchwała nr 20/2022 z dnia 16.08.2022 r. w sprawie: miesięcznej diety dla Członków Rady Osiedla.
 • Uchwała nr 21/2022 z dnia 16.08.2022 r. w sprawie: uchylenia Uchwały Rady Nadzorczej nr 15/2022 z dnia 26.04.2022r.
 • Uchwała nr 22/2022 z dnia 16.08.2022 r. w sprawie: zatwierdzenia wprowadzenia nowego składnika do opłaty czynszowej ul. Michałkowicka 46.
 • Uchwała nr 23/2022 z dnia 16.08.2022 r. w sprawie: zatwierdzenia wprowadzenia nowego składnika do opłaty czynszowej ul. Bytomska 33.
 • Uchwała nr 24/2022 z dnia 16.08.2022 r. w sprawie: zatwierdzenia wprowadzenia nowego składnika do opłaty czynszowej ul. Łukasińskiego 59.
 • Uchwała nr 25/2022 z dnia 16.08.2022 r. w sprawie: zatwierdzenia wprowadzenia nowego składnika do opłaty czynszowej ul. Katowicka 24,26,28.
 • Uchwała nr 26/2022 z dnia 16.08.2022 r. w sprawie: zmiana uchwały w sprawie przeznaczenia środków z Centralnego Funduszu Remontowego Spółdzielni.
 • Uchwała nr 27/2022 z dnia 16.08.2022 r. w sprawie: przeznaczenia środków z Centralnego Funduszu Remontowego Spółdzielni ul. Pocztowa 2,4 i Kościelna 10.
 • Uchwała nr 28/2022 z dnia 16.08.2022 r. w sprawie: przeznaczenia środków z Centralnego Funduszu Remontowego Spółdzielni ul. Bytomska 33.
 • Uchwała nr 29/2022 z dnia 16.08.2022 r. w sprawie: przeznaczenia środków z Centralnego Funduszu Remontowego Spółdzielni ul. Katowicka 24,26,28.
 • Uchwała nr 30/2022 z dnia 16.08.2022 r. w sprawie: przeznaczenia środków z Centralnego Funduszu Remontowego Spółdzielni ul. Łukasińskiego 59.
 • Uchwała nr 31/2022 z dnia 30.08.2022 w sprawie podwyżki stawek eksploatacyjnych
 • Uchwała nr 32/2022 z dnia 30.08.2022 w sprawie podziału Członków Spółdzielni uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach       Walnego Zgromadzenia
 • Uchwała nr 33/2022 z dnia 30.08.2022 w sprawie zaopiniowania projektów uchwał oraz sprawozdania Zarządu za 2020 i 2021 rok       przedkładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu
 • Uchwała nr 34/2022 z dnia 22.09.2022 w sprawie miesięcznej diety dla Członków Rady Osiedla
 • Uchwała nr 35/2022 z dnia 22.09.2022 w sprawie uchylenia uchwał Rady Nadzorczej w sprawie podwyższenia stawek opłat na terenie niektórych nieruchomości Spółdzielni.
 • Uchwała nr 36/2022 z dnia 25.10.2022 w sprawie miesięcznej diety dla Członków Rady Osiedla.
 • Uchwała nr 37/2022 z dnia 25.10.2022 w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Planu Funduszu Robót Remontowych Spółdzielni na rok 2022r.
 • Uchwała nr 38/2022 z dnia 25.10.2022 w sprawie zmiany Uchwały nr 30/2022 Rady Nadzorczej z dnia 16.08.2022 dotyczącej przeznaczenia środków z Centralnego Funduszu Remontowego Spółdzielni.
 • Uchwała nr 39/2022 z dnia 07.11.2022 w sprawie miesięcznej diety dla Członków Rady Osiedla.
 • Uchwała nr 40/2022 z dnia 07.11.2022 w sprawie podziału członków Spółdzielni uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia.
 • Uchwała nr 41/2022 z dnia 07.11.2022 w sprawie zaopiniowania projektów uchwał oraz sprawozdania Zarządu za 2020 i 2021 rok przedkładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu Członków.
 • Uchwała nr 42/2022 z dnia 15.12.2022 w sprawie powołania Prezydium Rady Nadzorczej.
Kontakt
ul.Bohaterów Westerplatte 22
41-100 Siemianowice Śląskie
kancelaria@smmichal.pl
Wróć do spisu treści