Projekty inwestycyjne - Spółdzielnia Mieszkaniowa MICHAŁ

FOLLOW
logo smmichał
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
logo smmichał
logo smmichał
Przejdź do treści

Projekty inwestycyjne

OgłoszeniaPROJEKTY INWESTYCYJNE


Nazwa projektu
Opis projektu
 
Usunięcie azbestu i odtworzenie elewacji na budynkach mieszkalnych przy ul. Lipowej 2 i 4
w Siemianowicach Śląskich
 
Projekt numer UDA-RPSL.05.02.01-24-071D/16-00 ,,Usunięcie azbestu i odtworzenie elewacji na budynkach mieszkalnych przy ul. Lipowej 2 i 4 w Siemianowicach Śląskich" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Piorytetowa V. ,,Ochrona Środowiska i efektywme wykorzystanie zasobów"
Kontakt
ul.Bohaterów Westerplatte 22
41-100 Siemianowice Śląskie
kancelaria@smmichal.pl
Wróć do spisu treści