Aktualne prace i remonty - Spółdzielnia Mieszkaniowa MICHAŁ

FOLLOW
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
Przejdź do treści

Aktualne prace i remonty

Dla Mieszkańca 1. ul. Stawowa 21a awaryjne uszczelnienie przyłącza gazowego
 2. ul. Sobieskiego 25c awaryjna wymiana instalacji gazowej
 3. ul. Krótka 10 docieplenie ściany komin. w kl. sch. od miejsca podłączenia kratek went. w kuchni i łazience do wysokości stropu
 4. ul. Staszica 4a remont i malowanie klatki schodowej
 5. ul. Śląska 32 remont klatek schodowych (2 klatki)
 6. ul. Górnicza 5a remont klatki schodowej
 7. ul. Bytomska 20 remont i malowanie 3-ch klatek schodowych
 8. ul. Staszica 4a remont i malowanie klatki schodowej
 9. ul. Krakowska 1 remont i malowanie klatki schodowej
 10. ul. Kościelna 10 remont i malowanie klatki schodowej
 11. ul. Pocztowa 2a remont i malowanie klatki schodowej
 12. ul. Budryka 6,8,10 usunięcie awarii c.o.
 13. ul. Bytomska 7b wymiana pionu wod-kan
 14. ul. Łukasińskiego 47-63  awaryjna naprawa/wymiana wymiennika wraz z przebudową orurowania
 15. ul. Górnicza 5a   dostosowanie wysokości balustrad balkonowych do obowiązujących przepisów
 16. ul. Oświęcimska 2 renowacja witraży na klatce schodowej
 17. ul. Michalkowicka 44 wymiana instalacji gazowej do mieszkania
 18. ul. Śląska 64 remont instalacji elektrycznej budynku
 19. ul. Krakowska 1 remont i malowanie klatki schodowej
 20. ul. Michałkowicka 31b    wymiana pionu wod-kan
 21. ul. Michałkowicka 31a    wymiana poziomu i pionu wod-kan
 22. zasoby SM MICHAŁ umowa ramowa- awaryjne roboty remon- bud, ciesielskie, dekarskie
 23. ul. Kapicy 1 przebudowa układu zasilającego wymiennikowni
 24. ul. M. Dąbrowskiej 12a   wykonanie przyłącza gazowego wraz z wymianą skrzynki gazowej
 25. ul. Górnicza 1 Modernizacja instalacji C.O. w budynku
 26. ul. Górnicza 5a   Modernizacja instalacji C.O. w budynku
 27. ul. Michałkowicka 29 Remont dachu - wymiana na blachodachówkę - kontynuacja (II etap)
 28. ul. Stawowa 12a,b wykonanie miejsc postojowych (1 stanowisko dla osoby niepełnosprawnej)
 29. ul. Stawowa 15,17,19     remont chodnika między budynkami do placu zabaw oraz wykonanie zatoki na miejsca postojowe
 30. ul. Bytomska 18-30 budowa zatoki na miejsca postojowe dla samochodów osobowych ( 10 stanowisk)
 31. ul. Bytomska 7   Wymiana zaworu regulacyjnego C.O. i uzupełnienie ubytków izolacji
 32. ul. Staszica 4a,b; Śląska 32aI,II; Górnicza 5a wykonanie i montaż gablot ogłoszeniowych na klatkach schodowych (5 szt.)
 33. ul. Krótka 10, ul. Św. Barbary 24a awaryjna wymiana domofonów ze względu na zużycie
 34. ul. Bytomska 21, 21a, 21b wymiana domofonów na cyfrowe
 35. ul. Bytomska 21a, 21b wymiana drzwi piwnicznych
 36. ul. Krupanka 27  naprawa pokrycia dachowego uszkodzonego przez silny wiatr (deskowanie, orynnowanie, obróbki blacharskie)
 37. ul. Łukasińskiego 66 remont schodów do budynku
 38. ul. Górnicza 1 awaryjne usunięcie usterki zasilania przyłącza do budynku
 39. ul. Stawowa 17b remont schodów do budynku- naprawa całej konstrukcji i wymiana stopnic
 40. ul. Stawowa 21a remont schodów do budynku ( rozbiórka dolnej części i wykonanie na nowo, naprawa górnej części)
 41. ul. Stawowa 21b rozbiórka starych schodów zewnętrznych do budynku i wykonanie nowych
 42. ul. Stawowa 19b-21a wymiana sieci ciepłowniczej w technologi rur preizolowanych
 43. ul. Kościelna 14 dobudowa 8 szt. przewodów wentylacyjnych - I etap
 44. ul. Stawowa 19b remont balkonu oraz sufitu nad balkonem
 45. ul. Katowicka 26b, Łukasińskiego 57, Stawowa 21b           wymiana liczników ciepła w budynkach
 46. ul. Dąbrowskiej 12a,b,c  wymiana okienek piwnicznych (ścian frontowa)
 47. ul. Bytomska 7b wymiana pionu wod-kan (łaziezkowy)
 48. ul Mysłowicka 26 naprawa dachu na komórkach i uzupełnienie zerwanych dachówek po silnych wiatrach
 49. ul. Dąbrowskiej 12 a, b, c docieplenie ściany i kotwienie (strona frontowa) oraz wykonanie zadaszeń nad wejściami do budynków (3 szt.)
 50. ul. Boh . Westerplatte 32b remont schodów drewnianych w klatce schodowej
 51. ul. Michałkowicka 32 remont schodów drewnianych w klatce schodowej
 52. ul. Sobieskiego 24 wymiana stolarki okiennej w klatce schodowej i piwnicy
 53. ul. Bytomska 3   postawienie pieca pokojowego kaflowego wraz z fundamentem
 54. ul. Lipowa 4b wymiana pionu C.O.
 55. ul. Boh. Westerplatte 24a wymiana drzwi wejściowych do klatki schodowej ( stalowe)
 56. ul. Pl. Boh. Września 1-8 wykonanie i montaż gablot ogłoszeniowych ( 8 szt.)
 57. ul. Bytomska 18,18a; Krakowska 1 wykonanie i montaż gablot ogłoszeniowych
 58. ul. Bytomska 28 remont dachu, kominów i wymiana obróbek blacharskich
 59. ul. Śląska 32 wymiana przyłącza kanalizacji deszczowej do rury spustowej
 60. ul. Górnicza 4     docieplenie ściany szczytowej
 61. ul. Żeromskiego 26 wymiana pionu wod-kan (łazienka)
 62. ul. Pocztowa 4a termomodernizacja budynku mieszkalnego
 63. ul. Bytomska 40 remont dachu, kominów i wymiana obróbek blacharskich
 64. ul. Boh. Westerplatte 34b postawieniu pieca pokojowego kaflowego wraz z fundamentem
 65. ul. M. Dąbrowskiej 12 a,b,c remont schodów zewnętrznych (3 szt.)
 66. ul. Sobieskiego 26c awaryjna naprawa instalacji gazowej
 67. ul. Składowa 1   naprawa dachu (1/4 części połaci)
 68. ul. Mysłowicka 24 wykonanie i montaż okienka owalnego na strychu
 69. ul. Łukasińskiego 54 remont schodów zewnętrznych
 70. ul. Pocztowa 4a docieplenie stropu poddasza
 71. ul. Bytomska 29 awaryjna wymiana okienek piwnicznych
 72. ul. Boh. Westerplatte 30c wybudowanie studni  rewizyjnej śr. 1200 mm.
 73. ul. Bytomska 6a awaryjna wymiana pionu C.O. wraz z wymianą grzejników
 74. ul. Bytomska 18-30 wykonanie zatoki parkingowej na miejsca postojowe
 75. ul. Pocztowa 6   wymiana instalacji domofonowej z analogowej na cyfrową
 76. ul. Krupanka 27 i 29 wymiana pionów i poziomów wod-kan
 77. ul. Oświęcimska 2 remont okien krosnowych
 78. ul. Bytomska 6a wymiana pionu co. (łazienkowy) i wod-kan (łazienkowo-kuchenny)
 79. ul. Pocztowa 4a wymiana okienek piwnicznych (11 szt.)
 80. ul. Bytomska 9   wymiana instalacji elektrycznej
 81. ul. Górnicza 4 naprawa instalacji elektrycznej po pożarze
 82. ul. Kościelna 10 i ul. Pocztowa 4 wykonanie ogrodzenia betonowego pomiędzy nieruchomościami
 83. ul. Śląska 32a wymiana instalacji elektrycznej w korytarzu piwnicznym i montaż 10 szt. lamp LED
 84. ul. Bytomska 33 wymiana poziomy instalacji gazowej wraz z zaworami i podejściem pod piony (robota w 3 etapach)
 85. ul. Św. Barbary 24a wymiana pionu wod-kan
 86. ul. Oświęcimska 2 utwardzenie drogi dojazdowej i wykonanie zatoki parkingowej wraz z przebudową chodnika
 87. ul. Stawowa 12c awaryjna wymiana 2 szt. pionów cwu i cyrkulacji
 88. ul. Bytomska 21 remont dachu
 89. ul. Pocztowa 4a usunięcie zapadliska poprzecznego drogi
 90. ul. Le Ronda 69  naprawa dachu papowego
 91. ul. Stawowa 12c remont posadzek i sufitów balkonowych
 92. ul. Budryka 6 likwidacja kanału C.O. z wycięciem rur i demontażem płyt i izolacji
 93. ul. Św. Barbary 24a awaryjna naprawa popękanych ścian balkonowych
 94. ul. Michałkowicka 44 awaryjna wymiana instalacji gazowej do mieszkania
 95. ul. Górnicza 5a   uzupełnienie tymczasowe (po robotach ziemnych na okres 1 miesiąca) chodnika kształtkami betonowymi, następnie wymiana nawierzchni na asfaltową
 96. ul. Bytomska 6a naprawa ściany w klatce schodowej po zalaniu przez lokatora
 97. ul. Stawowa 19a wykonanie izolacji na posadzkach balkonowych i naprawa zalanych sufitów balkonów
WYKAZ WSZYSTKICH PRAC REMONTOWYCH ZAKOŃCZONYCH - ostatnia aktualizacja wykazu 30/05/2019r.

WYKAZ WSZYSTKICH PRAC REMONTOWYCH ZAKOŃCZONYCH - ostatnia aktualizacja wykazu 14-11-2016r.
Created with AJKOMP
Kontakt
ul.Bohaterów Westerplatte 22
41-100 Siemianowice Śląskie

+48 32 766 80 26
kancelaria@smmichal.pl
Wróć do spisu treści