Rejestr Uchwał RN 2021 - Spółdzielnia Mieszkaniowa MICHAŁ

FOLLOW
logo smmichał
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MICHAŁ"
ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
logo smmichał
logo smmichał
Spółdzielnia Mieszkaniowa
MICHAŁ
Przejdź do treści

Rejestr Uchwał RN 2021

O nas > Rejest uchwał

Rejestr uchwał 2021 r.

 • Uchwała nr 1-2021 z dnia 26.01.2021 r. w sprawie miesięcznej diety dla Członków Rady Osiedla.
 • Uchwała nr 2-2021 z dnia 26.01.2021 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Funduszu Remontowego Spółdzielni na rok 2020.
 • Uchwała nr 3-2021 z dnia 26.01.2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Michał w Siemianowicach Śląskich
 • Uchwała nr 4-2021 z dnia 23.02.2021 r. w sprawie miesięcznej diety dla Członków Rady Osiedla.
 • Uchwała nr 5-2021 z dnia 23.02.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na  nabycie nieruchomości
 • Uchwała nr 6-2021 z dnia 23.02.2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu zasad rozliczania przychodów i kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w Spółdzielni Mieszkaniowej Michał w Siemianowicach Śląskich.
 • Uchwała nr 7/2021 z dnia 30.03.2021 r. w sprawie:  miesięcznej diety dla Członków Rady Osiedla.
 • Uchwała nr 8/2021 z dnia 30.03.2021 r. w sprawie: zatwierdzenia Rzeczowo - Finansowego Planu Funduszu Remontowego Spółdzielni na rok 2021.
 • Uchwała nr 9/2021 z dnia 27.04.2021 r. w sprawie:  miesięcznej diety dla Członków Rady Osiedla.
 • Uchwała nr 10/2021 z dnia 27.04.2021 r. w sprawie:  oceny sprawozdania finansowego za rok 2020.
 • Uchwała nr 11/2021 z dnia 27.04.2021 r. w sprawie: zatwierdzenia 3-letniego Planu Funduszu Remontowego Spółdzielni na lata 2021 – 2023.
 • Uchwała nr 12/2021 z dnia 25.05.2021 r. w sprawie: miesięcznej diety dla Członków Rady Osiedla.
 • Uchwała nr 13/2021 z dnia 25.05.2021 r. w sprawie:  przyjęcia do wiadomości opinii biegłego rewidenta dotyczącej oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2020.
 • Uchwała nr 14/2021 z dnia 25.05.2021 r. w sprawie:  usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej.
 • Uchwała nr 15/2021 z dnia 29.06.2021 r. w sprawie:  miesięcznej diety dla Członków Rady Osiedla.
 • Uchwała nr 16/2021 z dnia 29.06.2021 r. w sprawie: podwyżki stawek eksploatacyjnych..
 • Uchwała nr 17/2021 z dnia 27.07.2021 r. w sprawie: miesięcznej diety dla Członków Rady Osiedla.
 • Uchwała nr 18/2021 z dnia 27.07.2021 r. w sprawie: podwyżki czynszów dzierżaw gruntu.
 • Uchwała nr 19/2021 z dnia 27.07.2021 r. w sprawie: przeznaczenia środków z Centralnego Funduszu Remontowego Spółdzielni (spłata CFR)
 • Uchwała nr 20/2021 z dnia 17.08.2021 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 • Uchwała nr 21/2021 z dnia 28.09.2021 r. w sprawie: w  miesięcznej diety dla Członków Rady Osiedla.
 • Uchwała nr 22/2021 z dnia 28.09.2021 r. w sprawie:  miesięcznej diety dla Członków Rady Osiedla.
 • Uchwała nr 23/2021 z dnia 28.09.2021 r. w sprawie: uchylenia Uchwały nr 23/2020 Rady Nadzorczej z dnia 27.10.2020r.
 • Uchwała nr 24/2021 z dnia 26.10.2021 r. w sprawie: miesięcznej diety dla Członków Rady Osiedla.
 • Uchwała nr 25/2021 z dnia 26.10.2021 r. w sprawie:  zatwierdzenia zmiany Planu Funduszu Remontowego Spółdzielni na rok 2021.
 • Uchwała nr 26/2021 z dnia 26.10.2021 r. w sprawie: korekty Planu Rzeczowo – Finansowego Spółdzielni na 2021 rok.
 • Uchwała nr 27/2021 z dnia 26.10.2021 r. w sprawie:  Regulaminu Organizacyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śląskich.
 • Uchwała nr 28/2021 z dnia 30.11.2021 r. w sprawie: w  miesięcznej diety dla Członków Rady Osiedla.
 • Uchwała nr 29/2021 z dnia 30.11.2021 r. w sprawie : wyboru biegłego rewidenta i przyjęcia oferty na badanie sprawozdania finansowego na lata 2021 oraz 2022.
 • Uchwała nr 30/2021 z dnia 30.11.2021 r. w sprawie: podwyżki stawek opłat eksploatacyjnych.
 • Uchwała nr 31/2021 z dnia 21.12.2021 r. w sprawie:  miesięcznej diety dla Członków Rady Osiedla.
 • Uchwała nr 32/2021 z dnia 21.12.2021 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Rzeczowo – Finansowego Spółdzielni na rok 2022.
 • Uchwała nr 33/2021 z dnia 21.12.2021 r. w sprawie:  podwyżki energii elektrycznej w piwnicach
Kontakt
ul.Bohaterów Westerplatte 22
41-100 Siemianowice Śląskie
kancelaria@smmichal.pl
Wróć do spisu treści