Rejestr Uchwał RN 2018 - Spółdzielnia Mieszkaniowa MICHAŁ

FOLLOW
logo smmichał
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MICHAŁ"
ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
logo smmichał
logo smmichał
Spółdzielnia Mieszkaniowa
MICHAŁ
Przejdź do treści

Rejestr Uchwał RN 2018

O nas > Rejest uchwał

Rejestr uchwał 2018r.

  
 • Uchwała nr 1/2018 z dnia 23.01.2018 r. w sprawie: miesięcznej diety Członków Rady Osiedla.
 • Uchwała nr 2/2018 z dnia 23.01.2018 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni na rok 2018.
 • Uchwała nr 3/2018 z dnia 23.01.2018 r. w sprawie: zatwierdzenia zmiany Planu Funduszu Remontowego Spółdzielni na rok 2017.
 • Uchwała nr 4/2018 z dnia 27.02.2018 r. w sprawie: miesięcznej diety Członków Rady Osiedla.
 • Uchwała nr 5/2018 z dnia 27.02.2018 r. w sprawie: zatwierdzenia 3- letniego Planu Funduszu Remontowego Spółdzielni na lata 2018-2020.
 • Uchwała nr 6/2018 z dnia 27.03.2018 r. w sprawie: miesięcznej diety Członków Rady Osiedla.
 • Uchwała nr 7/2018 z dnia 27.03.2018 r. w sprawie: zatwierdzenia rzeczowo-finansowego Planu Funduszu Remontowego Spółdzielni na rok 2018.
 • Uchwała nr 8/2018 z dnia 24.04.2018 r. w sprawie: miesięcznej diety Członków Rady Osiedla.
 • Uchwała nr 8a/2018 z dnia 24.04.2018 r. w sprawie: miesięcznej diety Członków Rady Osiedla.
 • Uchwała nr 9/2018 z dnia 24.04.2018 r. w sprawie: oceny sprawozdania finansowego za rok 2017.
 • Uchwała nr 10/2018 z dnia 24.04.2018 r. w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał oraz sprawozdania Zarządu za 2017 rok przekładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu Członków.
 • Uchwała nr 11/2018 z dnia 24.04.2018 r. w sprawie: podziału członków Spółdzielni uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia.
 • Uchwała nr 12/2018 z dnia 22.05.2018 r. w sprawie: miesięcznej diety Członków Rady Osiedla.
 • Uchwała nr 13/2018 z dnia 26.06.2018 r. w sprawie: miesięcznej diety Członków Rady Osiedla.
 • Uchwała nr 14/2018 z dnia 26.06.2018 r. w sprawie: zmiany stawek eksploatacyjnych.
 • Uchwała nr 14a/2018 z dnia 26.06.2018 r. w sprawie: podwyżki stawek eksploatacyjnych.
 • Uchwała nr 15/2018 z dnia 26.06.2018 r. w sprawie: przeznaczenia środków z Centralnego Funduszu Remontowego Spółdzielni.
 • Uchwała nr 16/2018 z dnia 26.06.2018 r. w sprawie: zatwierdzenia zmiany Planu Funduszu Remontowego Spółdzielni na rok 2018.
 • Uchwała nr 17/2018 z dnia 24.07.2018 r. w sprawie: miesięcznej diety Członków Rady Osiedla.
 • Uchwała nr 18/2018 z dnia 24.07.2018 r. w sprawie: zmiany stawek eksploatacyjnych.
 • Uchwała nr 19/2018 z dnia 24.07.2018 r. w sprawie: miesięcznej diety Członków Rady Osiedla.
 • Uchwała nr 20/2018 z dnia 21.08.2018 r. w sprawie: obciążenia prawa użytkowania wieczystego gruntu służebnościami gruntowymi.
 • Uchwała nr 21/2018 z dnia 21.08.2018 r. w sprawie: zmiany Regulaminu rozliczania zużycia wody zimnej oraz odprowadzenia ścieków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śląskich.
 • Uchwała nr 22/2018 z dnia 21.08.2018 r. w sprawie: zwrotu wadium wpłaconego w ramach przetargu na najem instytucjonalny lokalu mieszkalnego.
 • Uchwała nr 23/2018 z dnia 18.09.2018 r. w sprawie: miesięcznej diety Członków Rady Osiedla
 • Uchwała nr 24/2018 z dnia 18.09.2018 r. w sprawie: przeznaczenia środków z Centralnego Funduszu Remontowego Spółdzielni (spłata CFR)
 • Uchwała nr 25/2018 z dnia 18.09.2018 r. w sprawie: korekty Planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni na 2018 r.
 • Uchwała nr 26/2018 z dnia 23.10.2018 r. w sprawie: miesięcznej diety Członków Rady Osiedla
 • Uchwała nr 27/2018 z dnia 23.10.2018 r. w sprawie: zatwierdzenia zmiany Planu Funduszu Remontowego Spółdzielni na rok 2018
 • Uchwała nr 28/2018 z dnia 27.11.2018 r. w sprawie: miesięcznej diety Członków Rady Osiedla.
 • Uchwała nr 29/2018 z dnia 27.11.2018 r. w sprawie: zatwierdzenia wprowadzenia nowego  składnika do opłaty czynszowej.
 • Uchwała nr 30/2018 z dnia 27.11.2018 r. w sprawie: korekty Planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni na 2018 r.
 • Uchwała nr 31/2018 z dnia 27.11.2018 r. w sprawie: przeznaczenia środków z Centralnego Funduszu Remontowego Spółdzielni (spłata CFR).
   
         

 

 

 

 
Kontakt
ul.Bohaterów Westerplatte 22
41-100 Siemianowice Śląskie
kancelaria@smmichal.pl
Wróć do spisu treści