WZCZ 2018 - Spółdzielnia Mieszkaniowa MICHAŁ

FOLLOW
logo smmichał
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
logo smmichał
logo smmichał
Przejdź do treści

WZCZ 2018

O nas > Walne Zgomadzenie Członków


WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MICHAŁ”
odbędzie się w dniach 4 i 6 czerwiec 2018.


Jak co roku, członkowie naszej spółdzielni mają okazję uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia, które jest najwyższym organem spółdzielczym, do którego kompetencji należą wszystkie kluczowe dla mieszkańców sprawy. Mamy nadzieję spotkać się w atmosferze otwartości, dialogu, zrozumienia i współpracy. Liczymy na Państwa obecność. Poniżej publikujemy informacje organizacyjne, sprawozdania z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej, opinię niezależnego biegłego Rewidenta, treść wniosków zgłaszanych przez członków SM „Michał” na WZCz w 2017 r. oraz projekty uchwał tegorocznego WZCz.


  1. Porządek obrad WZCz 2018.
  2. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2017 r.
  3. Struktura zasobów mieszkaniowych.
  4. Sytuacja finansowa Spółdzielni za 2017 r.
  5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017 r.
  6. Opinia niezależnego biegłego Rewidenta.
  7. Realizacja wniosków zgłaszanych na WZCz w 2017 r.
  8. Projekty Uchwał 2018 r.

  Kontakt
  ul.Bohaterów Westerplatte 22
  41-100 Siemianowice Śląskie

  kancelaria@smmichal.pl
  Wróć do spisu treści