Spółdzielnia Mieszkaniowa MICHAŁ

FOLLOW
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
Przejdź do treści

Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Michał” informuje:
Niniejszym pragniemy poinformować, iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki została zatwierdzona zmiana aktualnej „Taryfy dla ciepła”  dla Dalkia Polska Energia S.A. z dniem 03.11.2021r,
oraz Turon Ciepło Sp. z o.o. z dniem 06.11.2021r.
Nowa taryfa obowiązuje od 6 listopada 2021r.:. Szczegółowe informacje

O G Ł O S Z E N I E

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  „MICHAŁ”
INFORMUJE,  ŻE  W  DNIU   12.11.2021r. / PIĄTEK / :
SIEDZIBA  SPÓŁDZIELNI  SM ”MICHAŁ”
PRZY  UL. BOHATERÓW  WESTERPLATTE 22
BĘDZIE  NIECZYNNA

ADMINISTRACJA  przy ul. Orzeszkowej 22
BĘDZIE  CZYNNA od 7:00 do 13:00

Drodzy Mieszkańcy, działając w interesie publicznym, w związku z obecną sytuacją ciągłych podwyżek cen ciepła i energii elektrycznej, Zarząd SM Michał wystosował petycję do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Pełna treść petycji dostępna jest pod poniższym linkiem.


Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Michał” informuje:

Niniejszym pragniemy poinformować, iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki została zatwierdzona zmiana aktualnej „Taryfy dla ciepła”  dla  CEZ Chorzów S.A.
 
Nowa taryfa obowiązuje od 18 października ’2021r.:. Szczegółowe informacje


Niniejszym pragniemy poinformować, iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki została zatwierdzona zmiana aktualnej „Taryfy dla ciepła” dla Ciepłowni Siemianowice Sp. z o.o.
Nowa taryfa obowiązuje od 01 października ’2021r.: Szczegółowe informacje


Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Michał” informuje:

Niniejszym pragniemy poinformować,  iż  decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki została zatwierdzona zmiana aktualnej  „Taryfy dla ciepła”  dla  Dalkia Polska Energia S.A .
Nowa taryfa obowiązuje od  01 września ’2021r. Szczegółowe informacje

UWAGA WAŻNE !
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michał”informuje ,że zgodnie z taryfą zatwierdzoną na trzy lata przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie z dnia 23.07.2019r wchodzimy w trzeci rok obowiązywania taryfy zgodnie, z którą od dnia 09.08.2021r cena 1m3 zimnej wody ze ściekami wynosić będzie 16,40zł (woda 6,97zł i ścieki 9,43zł).  


ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MICHAŁ” INFORMUJE, IŻ OD DNIA 17.05.2021r. SIEDZIBA SPÓŁDZIELNI ORAZ ADMINISTRACJE ZOSTAJĄ OTWARTE,
JEDNAK BEZOŚREDNIA OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW / KLIENTÓW BĘDZIE ODBYWAĆ SIĘ W REŻIMIE SANITARNYM (Z OGRANICZENIAMI):

Siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” przy ul. Bohaterów Westerplatte 22:
Jednocześnie, w jednym biurze może być obsługiwana tylko jedna osoba. Na korytarzu jednocześnie mogą przebywać maksymalnie 3 osoby.
Administracja „Michałkowice” przy ul . Orzeszkowej 22:
Jednocześnie, w jednym biurze może być obsługiwana tylko jedna osoba. Na korytarzu jednocześnie mogą przebywać maksymalnie 2 osoby.
Kolejne osoby będą mogły skorzystać z bezpośredniej obsługi po załatwieniu sprawy przez osobę poprzednią.
Każda osoba załatwiająca sprawę w siedzibie Spółdzielni lub Administracji zobowiązana jest do stosowania środków ochrony osobistej zasłaniającej usta i nos oraz zdezynfekowania rąk przy wejściu do budynku.
Dyżury Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał”, będą pełnione przez Członków Zarządu w każdy poniedziałek od godziny 14:00 do 16:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu godziny przyjęcia interesanta  z pracownikiem Biura Zarządu – nr telefonu 32/766-80-25.
Godziny urzędowania Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” i Administracji „Michałkowice”:

Poniedziałek : od 7:00 do 17:00
Wtorek , Środa, Czwartek: od 7:00 do 15:00
Piątek : od 7:00 do 13:00Z UWAGI NA UTRZYMUJĄCY SIĘ STAN EPIDEMICZNY, Z DNIEM 13.10 BR.  SM „MICHAŁ” ZOSTAJE  ZAMKNIĘTA DLA INTERESANTÓW
 
ZACHĘCAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO LUB
POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ / E-MAIL

UPRZEJMIE PROSIMY :
 * LOKATORÓW :
 
O WRZUCANIE KORESPONDENCJI ( PISM ) DO SKRZYNKI POCZTOWEJ UMIESZCZONEJ PRZY DRZWIACH DO SPÓŁDZIELNI
 
* PRACOWNIKA POCZTY
 
O SKORZYSTANIE Z DZWONKA DO DRZWI, W CELU DOSTARCZENIA KORESPONDENCJI DO BIURA PODAWCZEGO SPÓŁDZIELNI  
 
 
PISMA MOŻNA RÓWNIEŻ KIEROWAĆ DO
BIURA PODAWCZEGO NA  E-MAIL:
kancelaria@smmichal.pl


Szanowni Państwo,
wszystkie informacje na temat działania Spółdzielni Mieszkaniowej "MICHAŁ"
w trakcie trwania epidemii Koronawirusa
znajdują się w zakładce KORONAWIRUS lub klikając TUTAJ

Ważne telefony

Administracja "Michałkowice":
32 766 80 10

Administracje "Siemianowice":
32 766 80 13 lub 32 766 80 19

Zgłaszanie awarii:
w godzinach do 22:00 pod nr telefonu
501 650 170

Uwaga! W nagłych przypadkach NARAŻENIA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZKIEGO można zgłaszać AWARIE do  MIEJSKIEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 32 220 01 80 (całą dobę)ULOTKI INFORMACYJNE - kliknij aby zobaczyć szczegóły
Kontakt
ul.Bohaterów Westerplatte 22
41-100 Siemianowice Śląskie

kancelaria@smmichal.pl
Wróć do spisu treści