Spółdzielnia Mieszkaniowa MICHAŁ

FOLLOW
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
Przejdź do treści

Ważne telefony

Administracja "Michałkowice":
32 766 80 10
Administracje "Siemianowice":
32 766 80 13

Zgłaszanie awarii:
w administracjach w godzinach urządowania
lub 501 650 170 – FIRMA PRiMO do godziny 22:00

Uwaga! W nagłych przypadkach NARAŻENIA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZKIEGO można zgłaszać AWARIE do  MIEJSKIEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 32 220 01 80 (całą dobę)Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Michał” informuje:
Niniejszym pragniemy poinformować,   decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.33.2019..JAd  z dnia 04.09.2019r. została zatwierdzona nowa „Taryfy dla ciepła” dla CEZ Chorzów S.A.., opublikowana w Biuletynie Branżowym URE- Ciepło Nr 202 z dnia 06.09.2019r., Poniżej podajemy wysokość cen i stawek z tytułu mocy, ciepła i nośnika w n/w grupie taryfowej AG1, która obowiązują od dnia  18 października ’2019r.

Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Michał” informuje: iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.40.2019..JAd  z dnia 26.08.2019r. została zatwierdzona nowa „Taryfy dla ciepła” dla Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego,  poz. 5746.  - szczegóły - kliknij tutaj lub przejdź do zakładki ogłoszenia(kliknij aby otworzyć dokument)
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michał” informuje:
Niniejszym pragniemy poinformować, iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr
OKA.4210.14.2019..AZa z dnia 18.06.2019r. została zatwierdzona nowa „Taryfy dla ciepła”
dla Zakładów Energetyki Cieplnej : Ciepłowni Mysłowice, Wujek, Śląsk oraz Elektrociepłowni Szopienice.
Poniżej podajemy wysokość cen i stawek z tytułu mocy, ciepła i nośnika w n/w grupie
taryfowej AG1, które będą obowiązywać od 15 lipca ’2019r. ------> kliknij tutaj !
O G Ł O S Z E N I E
 
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MICHAŁ”
 
INFORMUJE, ŻE W DNIU 21.06.2019r. / PIĄTEK / :
 
SIEDZIBA SM ”MICHAŁ”
 
przy ul. BOHATERÓW WESTERPLATTE 22
 
BĘDZIE NIECZYNNA
 
ADMINISTRACJE przy ul. J. Pawła II 5 i ul. Orzeszkowej 22
 
BĘDĄ CZYNNE od 7:00 do 13:00

W związku z wyborami do Rady Nadzorczej SM "Michał", które odbędą się  na Walnym Zgromadzeniu Członków dn. 3 i 5 czerwca 2019 r., Rada  informuje iż zgłosiło się 13 kandydatów: 8 - Michałkowice, 5-  Siemianowice. Po weryfikacji wszystkie kandydatury zostały zaopiniowane  pozytywnie. Lista kandydatów wraz z materiałami na WZCz jest dostępna w  Sekretariacie SM "Michał". WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MICHAŁ” 2019Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Michał” informuje:
 
 
Niniejszym pragniemy poinformować,  iż  decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.54.2018.1883.XIV.AM  z dnia 05.12.2018r. została zatwierdzona nowa „Taryfy dla ciepła” dla  spółki TAURON Wytwarzanie S.A...
 
Poniżej podajemy wysokość  cen i stawek z tytułu mocy, ciepła i nośnika w n/w grupie taryfowej AG1, które będą obowiązywać od  01 stycznia ’2019r. --------> KLIKNIJ TUTAJ

Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Michał” informuje:
 
 
Niniejszym pragniemy poinformować,  iż  decyzją OKA.4210.60.2018. 290..XII.PS.Z md z dnia 11.12.2018r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził „Taryfę dla ciepła” ustaloną przez Ciepłownię Siemianowice, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 15.12.2018r, poz.8079.
 
Poniżej wysokość  cen i stawek z tytułu mocy, ciepła i nośnika w n/w grupach taryfowych, które będą obowiązywać
 
 od dnia  01 stycznia 2019r.------> KLIKNIJ TUTAJ

 
Created with AJKOMP
Kontakt
ul.Bohaterów Westerplatte 22
41-100 Siemianowice Śląskie

+48 32 766 80 26
kancelaria@smmichal.pl
Wróć do spisu treści