Spółdzielnia Mieszkaniowa MICHAŁ

FOLLOW
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
Przejdź do treści

Z UWAGI NA UTRZYMUJĄCY SIĘ STAN EPIDEMICZNY, Z DNIEM 13.10 BR.  SM „MICHAŁ” ZOSTAJE  ZAMKNIĘTA DLA INTERESANTÓW
ZACHĘCAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO LUB
POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ / E-MAIL

UPRZEJMIE PROSIMY :
* LOKATORÓW :
O WRZUCANIE KORESPONDENCJI ( PISM ) DO SKRZYNKI POCZTOWEJ UMIESZCZONEJ PRZY DRZWIACH DO SPÓŁDZIELNI
* PRACOWNIKA POCZTY
O SKORZYSTANIE Z DZWONKA DO DRZWI,
W CELU DOSTARCZENIA KORESPONDENCJI DO
BIURA PODAWCZEGO SPÓŁDZIELNI  
PISMA MOŻNA RÓWNIEŻ KIEROWAĆ DO
BIURA PODAWCZEGO NA  E-MAIL:
kancelaria@smmichal.pl

Dyżury Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał”,
 
będą pełnione przez Członków Zarządu w każdy poniedziałek
 
od godziny 14:00 do 16:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu godziny przyjęcia interesanta  
z pracownikiem Biura Zarządu – nr telefonu 32 766 80 25.

 
 
 
Zarząd
 
 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał”
 
w Siemianowicach Śląskich

Szanowni Państwo,
wszystkie informacje na temat działania Spółdzielni Mieszkaniowej "MICHAŁ"
w trakcie trwania epidemii Koronawirusa
znajdują się w zakładce KORONAWIRUS
lub klikając TUTAJSpółdzielnia Mieszkaniowa „Michał” informuje:

Niniejszym pragniemy poinformować,  iż  decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.7.2020..AZa  z dnia 13.05.2020r. została zatwierdzona zmiana „Taryfy dla ciepła” dla  spółki. Poniżej podajemy wysokość cen i stawek z tytułu mocy i ciepła  w n/w grupie taryfowej AG1, która obowiązuje od dnia  01 czerwca ’2020r.Ważne telefony

Administracja "Michałkowice":
32 766 80 10

Administracje "Siemianowice":
32 766 80 13 lub 32 766 80 19

Zgłaszanie awarii:
w godzinach do 22:00 pod nr telefonu
501 650 170

Uwaga! W nagłych przypadkach NARAŻENIA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZKIEGO można zgłaszać AWARIE do  MIEJSKIEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 32 220 01 80 (całą dobę)


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michał” informuje:

Niniejszym pragniemy poinformować,  iż  decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.16.2020..AZa  z dnia 15.04.2020r. została zatwierdzona zmiana „Taryfy dla ciepła” dla  spółki TAURON Ciepło. Poniżej podajemy wysokość  cen i stawek z tytułu mocy i ciepła  w  n/w grupie taryfowej AG1, która  obowiązuje od  dnia  01 maja ’2020r.:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michał” informuje:
 
Niniejszym pragniemy poinformować,   decyzją OKA.4210.1.2020. CW z dnia 20.02.2020r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził „Taryfę dla ciepła” ustaloną przez Ciepłownię Siemianowice


Niniejszym pragniemy poinformować, iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.24.2019..KTW z dnia 23.12.2019r. została zatwierdzona nowa „Taryfy dla ciepła” dla SPÓŁKI Ciepłowniczo-Energetycznej Jaworzno III  Sp. z o.o. Poniżej podajemy wysokość  cen i stawek z tytułu mocy i ciepła w n/w grupie taryfowej AG1, która obowiązuje od  dnia  01 lutego 2020r.
ULOTKI INFORMACYJNE - kliknij aby zobaczyć szczegóły

Niniejszym pragniemy poinformować,
iż  decyzją OKA.4210.12.2019. KTW   z dnia 10.10.2019r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził „Taryfę dla ciepła” ustaloną przez Ciepłownię Siemianowice,
która została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE Nr 244 z dnia 11.10.2019r,.
 
Poniżej podajemy wysokość  cen i stawek z tytułu mocy i ciepła w n/w grupach taryfowych, które będą obowiązywać  od dnia  01 listopada’2019r.

Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Michał” informuje:
 
Niniejszym pragniemy poinformować,   decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.33.2019..JAd  z dnia 04.09.2019r. została zatwierdzona nowa „Taryfy dla ciepła” dla CEZ Chorzów S.A.., opublikowana w Biuletynie Branżowym URE- Ciepło Nr 202 z dnia 06.09.2019r., Poniżej podajemy wysokość cen i stawek z tytułu mocy, ciepła i nośnika w n/w grupie taryfowej AG1, która obowiązują od dnia  18 października ’2019r.

Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Michał” informuje: iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.40.2019..JAd  z dnia 26.08.2019r. została zatwierdzona nowa „Taryfy dla ciepła” dla Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego,  poz. 5746.  - szczegóły - kliknij tutaj lub przejdź do zakładki ogłoszenia(kliknij aby otworzyć dokument)
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michał” informuje:
Niniejszym pragniemy poinformować, iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr
OKA.4210.14.2019..AZa z dnia 18.06.2019r. została zatwierdzona nowa „Taryfy dla ciepła”
dla Zakładów Energetyki Cieplnej : Ciepłowni Mysłowice, Wujek, Śląsk oraz Elektrociepłowni Szopienice.
Poniżej podajemy wysokość cen i stawek z tytułu mocy, ciepła i nośnika w n/w grupie
taryfowej AG1, które będą obowiązywać od 15 lipca ’2019r. ------> kliknij tutaj !


W związku z wyborami do Rady Nadzorczej SM "Michał", które odbędą się  na Walnym Zgromadzeniu Członków dn. 3 i 5 czerwca 2019 r., Rada  informuje iż zgłosiło się 13 kandydatów: 8 - Michałkowice, 5-  Siemianowice. Po weryfikacji wszystkie kandydatury zostały zaopiniowane  pozytywnie. Lista kandydatów wraz z materiałami na WZCz jest dostępna w  Sekretariacie SM "Michał".Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Michał” informuje:
 
 
Niniejszym pragniemy poinformować,  iż  decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.54.2018.1883.XIV.AM  z dnia 05.12.2018r. została zatwierdzona nowa „Taryfy dla ciepła” dla  spółki TAURON Wytwarzanie S.A...
 
Poniżej podajemy wysokość  cen i stawek z tytułu mocy, ciepła i nośnika w n/w grupie taryfowej AG1, które będą obowiązywać od  01 stycznia ’2019r. --------> KLIKNIJ TUTAJ

Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Michał” informuje:
  
Niniejszym pragniemy poinformować,  iż  decyzją OKA.4210.60.2018. 290..XII.PS.Z md z dnia 11.12.2018r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził „Taryfę dla ciepła” ustaloną przez Ciepłownię Siemianowice, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 15.12.2018r, poz.8079.
 
Poniżej wysokość  cen i stawek z tytułu mocy, ciepła i nośnika w n/w grupach taryfowych, które będą obowiązywać
 
 od dnia  01 stycznia 2019r.------> KLIKNIJ TUTAJ

 
Kontakt
ul.Bohaterów Westerplatte 22
41-100 Siemianowice Śląskie

+48 32 766 80 26
kancelaria@smmichal.pl
Wróć do spisu treści