Spółdzielnia Mieszkaniowa MICHAŁ

FOLLOW
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
Przejdź do treści
Z UWAGI NA UTRZYMUJĄCY SIĘ STAN EPIDEMICZNY, Z DNIEM 13.10 BR.  SM „MICHAŁ” ZOSTAJE  ZAMKNIĘTA DLA INTERESANTÓW
 
 
ZACHĘCAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO LUB
POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ / E-MAIL
 

 
UPRZEJMIE PROSIMY :
 
 
* LOKATORÓW :
 
O WRZUCANIE KORESPONDENCJI ( PISM ) DO SKRZYNKI POCZTOWEJ UMIESZCZONEJ PRZY DRZWIACH DO SPÓŁDZIELNI
 
 
* PRACOWNIKA POCZTY
 
O SKORZYSTANIE Z DZWONKA DO DRZWI,
 
W CELU DOSTARCZENIA KORESPONDENCJI DO
 
BIURA PODAWCZEGO SPÓŁDZIELNI  
 
 
PISMA MOŻNA RÓWNIEŻ KIEROWAĆ DO
 
BIURA PODAWCZEGO NA  E-MAIL:
 
kancelaria@smmichal.pl

Dyżury Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał”,
 
będą pełnione przez Członków Zarządu w każdy poniedziałek
 
od godziny 14:00 do 16:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu godziny przyjęcia interesanta  
z pracownikiem Biura Zarządu – nr telefonu 32 766 80 25.

 
 
 
Zarząd
 
 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał”
 
w Siemianowicach Śląskich

Szanowni Państwo,
wszystkie informacje na temat działania Spółdzielni Mieszkaniowej "MICHAŁ"
w trakcie trwania epidemii Koronawirusa
znajdują się w zakładce KORONAWIRUS
lub klikając TUTAJSpółdzielnia Mieszkaniowa „Michał” informuje:

Niniejszym pragniemy poinformować,  iż  decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.7.2020..AZa  z dnia 13.05.2020r. została zatwierdzona zmiana „Taryfy dla ciepła” dla  spółki. Poniżej podajemy wysokość cen i stawek z tytułu mocy i ciepła  w n/w grupie taryfowej AG1, która obowiązuje od dnia  01 czerwca ’2020r.


PACZUSZKA DLA STARUSZKA -
ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W AKCJI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zachęca mieszkańców naszego Miasta do wzięcia udziału w kolejnej edycji świątecznej akcji „Paczuszka dla staruszka”, której celem jest zebranie paczek zawierających świąteczne produkty dla najbardziej potrzebujących osób starszych.

Już od kilku lat akcja cieszy się sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców Siemianowic Śląskich, dlatego w tym roku również zachęcamy do wzięcia udziału w inicjatywie, która z uwagi na obecną sytuację i trwającą epidemię nabiera szczególnego znaczenia.  
Wystarczy przygotować dowolną paczkę z produktami świątecznymi i dostarczyć ją wraz z życzeniami do biura podawczego (pokój nr 3) w MOPS przy ul. Szkolnej 17 w Siemianowicach Śl. w terminie do 16 grudnia, a pracownicy Ośrodka przekażą paczkę oraz życzenia potrzebującej osobie.
Trwająca epidemia, izolacja, obawa o zdrowie swoje i swoich bliskich to trudny czas dla nas wszystkich, a szczególnie dla osób starszych i samotnych, dlatego im więcej paczek zbierzemy, tym więcej osób starszych otrzyma świąteczne prezenty, które niejednokrotnie będą jedynym ich podarunkiem. Dla tych osób nie tylko zawartość paczki będzie ważna ale przede wszystkim fakt, że ktoś o nich pamiętał, odwiedził i złożył życzenia w ten Świąteczny czas.
Apeluję i gorąco zachęcam Państwa do zaangażowania się w tą inicjatywę.
W razie pytań prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej przy ul. Szkolnej 17 w Siemianowicach Śl., sekretariat – 32  765 62 16.


Agnieszka Rylska-Rumas

Ważne telefony

Administracja "Michałkowice":
32 766 80 10

Administracje "Siemianowice":
32 766 80 13 lub 32 766 80 19

Zgłaszanie awarii:
w godzinach do 22:00 pod nr telefonu
501 650 170

Uwaga! W nagłych przypadkach NARAŻENIA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZKIEGO można zgłaszać AWARIE do  MIEJSKIEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 32 220 01 80 (całą dobę)


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michał” informuje:

Niniejszym pragniemy poinformować,  iż  decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.16.2020..AZa  z dnia 15.04.2020r. została zatwierdzona zmiana „Taryfy dla ciepła” dla  spółki TAURON Ciepło. Poniżej podajemy wysokość  cen i stawek z tytułu mocy i ciepła  w  n/w grupie taryfowej AG1, która  obowiązuje od  dnia  01 maja ’2020r.:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michał” informuje:
 
Niniejszym pragniemy poinformować,   decyzją OKA.4210.1.2020. CW z dnia 20.02.2020r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził „Taryfę dla ciepła” ustaloną przez Ciepłownię Siemianowice


Niniejszym pragniemy poinformować, iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.24.2019..KTW z dnia 23.12.2019r. została zatwierdzona nowa „Taryfy dla ciepła” dla SPÓŁKI Ciepłowniczo-Energetycznej Jaworzno III  Sp. z o.o. Poniżej podajemy wysokość  cen i stawek z tytułu mocy i ciepła w n/w grupie taryfowej AG1, która obowiązuje od  dnia  01 lutego 2020r.
ULOTKI INFORMACYJNE - kliknij aby zobaczyć szczegóły

Niniejszym pragniemy poinformować,
iż  decyzją OKA.4210.12.2019. KTW   z dnia 10.10.2019r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził „Taryfę dla ciepła” ustaloną przez Ciepłownię Siemianowice,
która została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE Nr 244 z dnia 11.10.2019r,.
 
Poniżej podajemy wysokość  cen i stawek z tytułu mocy i ciepła w n/w grupach taryfowych, które będą obowiązywać  od dnia  01 listopada’2019r.

Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Michał” informuje:
 
Niniejszym pragniemy poinformować,   decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.33.2019..JAd  z dnia 04.09.2019r. została zatwierdzona nowa „Taryfy dla ciepła” dla CEZ Chorzów S.A.., opublikowana w Biuletynie Branżowym URE- Ciepło Nr 202 z dnia 06.09.2019r., Poniżej podajemy wysokość cen i stawek z tytułu mocy, ciepła i nośnika w n/w grupie taryfowej AG1, która obowiązują od dnia  18 października ’2019r.

Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Michał” informuje: iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.40.2019..JAd  z dnia 26.08.2019r. została zatwierdzona nowa „Taryfy dla ciepła” dla Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego,  poz. 5746.  - szczegóły - kliknij tutaj lub przejdź do zakładki ogłoszenia(kliknij aby otworzyć dokument)
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michał” informuje:
Niniejszym pragniemy poinformować, iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr
OKA.4210.14.2019..AZa z dnia 18.06.2019r. została zatwierdzona nowa „Taryfy dla ciepła”
dla Zakładów Energetyki Cieplnej : Ciepłowni Mysłowice, Wujek, Śląsk oraz Elektrociepłowni Szopienice.
Poniżej podajemy wysokość cen i stawek z tytułu mocy, ciepła i nośnika w n/w grupie
taryfowej AG1, które będą obowiązywać od 15 lipca ’2019r. ------> kliknij tutaj !


W związku z wyborami do Rady Nadzorczej SM "Michał", które odbędą się  na Walnym Zgromadzeniu Członków dn. 3 i 5 czerwca 2019 r., Rada  informuje iż zgłosiło się 13 kandydatów: 8 - Michałkowice, 5-  Siemianowice. Po weryfikacji wszystkie kandydatury zostały zaopiniowane  pozytywnie. Lista kandydatów wraz z materiałami na WZCz jest dostępna w  Sekretariacie SM "Michał".Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Michał” informuje:
 
 
Niniejszym pragniemy poinformować,  iż  decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.54.2018.1883.XIV.AM  z dnia 05.12.2018r. została zatwierdzona nowa „Taryfy dla ciepła” dla  spółki TAURON Wytwarzanie S.A...
 
Poniżej podajemy wysokość  cen i stawek z tytułu mocy, ciepła i nośnika w n/w grupie taryfowej AG1, które będą obowiązywać od  01 stycznia ’2019r. --------> KLIKNIJ TUTAJ

Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Michał” informuje:
  
Niniejszym pragniemy poinformować,  iż  decyzją OKA.4210.60.2018. 290..XII.PS.Z md z dnia 11.12.2018r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził „Taryfę dla ciepła” ustaloną przez Ciepłownię Siemianowice, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 15.12.2018r, poz.8079.
 
Poniżej wysokość  cen i stawek z tytułu mocy, ciepła i nośnika w n/w grupach taryfowych, które będą obowiązywać
 
 od dnia  01 stycznia 2019r.------> KLIKNIJ TUTAJ

 
Kontakt
ul.Bohaterów Westerplatte 22
41-100 Siemianowice Śląskie

+48 32 766 80 26
kancelaria@smmichal.pl
Wróć do spisu treści