Spółdzielnia Mieszkaniowa MICHAŁ

FOLLOW
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
Przejdź do treści

UWAGA! 
SM Michał informuje lokatorów ,że nie wysyła nikogo do wymiany domofonów w mieszkaniach za odpłatnością. 
--------------------------------
Podziękowanie Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich Rafała Piecha dla Członków Spółdzielni Mieszkaniowej MICHAŁ - treść podziękowania - kliknij- plik pdf
--------------------------------
Chcieliśmy Państwa poinformować, że  wdrożyliśmy zmiany zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE, tzw. RODO).
Informujemy, że każdego z Właścicieli i Lokatorów Spółdzielni Mieszkaniowej "MICHAŁ" poinformujemy stosownym pismem o prawach, które mu przysługują w związku z wejściem w życie nowgo rozporządzenia. Treść tej informacji znajduje się tutaj.
Jednocześnie informujemy, że Państwa wszystkie udzielone dotychczas zgody na przetwarzanie danych osobowych  pozostają ważne. Można je wycofać w dowolnym momencie o ile nie będą miały wpływu na wykonywanie zadań statutowych Spółdzielni Mieszkaniowej "MICHAŁ".
Ważne telefony
Administracja "Michałkowice":
32 766 80 10
Administracje "Siemianowice":
32 766 80 13

Zgłaszanie awarii:
w administracjach w godzinach urządowania
lub 501 650 170 – FIRMA PRiMO do godziny 22:00

Uwaga! W nagłych przypadkach NARAŻENIA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZKIEGO można zgłaszać AWARIE do  MIEJSKIEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 32 220 01 80 (całą dobę)

Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Michał” informuje:

 

Niniejszym pragniemy poinformować,   decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.19.2018.23038.IV.CW  z dnia 12.10.2018r. została zatwierdzona nowa „Taryfy dla ciepła” dla  spółki TAURON Ciepło.

Poniżej podajemy wysokość cen i stawek z tytułu mocy, ciepła i nośnika w n/w grupie taryfowej AG1, które obowiązują od  01 listopada’2018r. -----> kliknij tutaj
                                                                                                -----> kliknij tutaj


O G Ł O S Z E N I E

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MICHAŁ”

informuje, iż w związku z podpisaniem przez „Prezydenta RP Ustawy ustanawiającej
12 listopada 2018r. Świętem Narodowym i dniem wolnym od pracy z okazji
100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę”:

SIEDZIBA SPÓŁDZIELNI przy ul. Bohaterów Westerplatte 22
oraz
ADMINISTRACJE przy ul. J. Pawła II 5 i ul. Orzeszkowej 22

W DNIU 12 LISTOPADA’2018r. BĘDĄ NIECZYNNE


O G Ł O S Z E N I E


 ZARZĄD SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  „MICHAŁ”

 INFORMUJE,  ŻE  W  DNIU   02.11.2018r. / PIĄTEK / :

 

SIEDZIBA  SPÓŁDZIELNI  SM ”MICHAŁ”

PRZY  UL. BOHATERÓW  WESTERPLATTE 22

BĘDZIE  NIECZYNNA


ADMINISTRACJE  przy ul. J. Pawła II 5 i  ul. Orzeszkowej 22

BĘDĄ  CZYNNE od 7:00 do 13:00
OGŁOSZENIE -  ZMIANA CEN CIEPŁA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Michał" informuje, że dnia 10.09.2018 została zatwierdzona nowa "Taryfa dla Ciepła". Poniższe ceny i stawki będą obowiązywały od 18.10.2018r.

informacja spółdzielni dostępna pod poniższym linkiem -----> kliknij tutaj
UWAGA MIESZKAŃCY - OGŁOSZENIE !

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Michał" informuje, że od dnia 24.09.2018r. rozpoczyna okres grzewczy. W związku z powyższym, prosimy o odkręcenie zaworów termostatycznych (DANFOSS) na grzejnikach do pozycji "5". Zauważone nieprawidłowości prosimy zgłaszać pod numerem telefonu: 32 766 80 10 lub 32 766 80 11.