Aktualne prace i remonty - Spółdzielnia Mieszkaniowa MICHAŁ

FOLLOW
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
Przejdź do treści

Aktualne prace i remonty

Dla Mieszkańca

ul. M Dąbrowskiej 12a - naprawa instalacji elektrycznej zgodnie z protokołami 5-letnimi

ul. Bytomska 34 - naprawa instalacji elektrycznej zgodnie z protokołami 5-letnimi

ul. Kościelna 14 - naprawa instalacji elektrycznej zgodnie z protokołami 5-letnimi

ul. Jana Pawła II 4 - naprawa instalacji elektrycznej zgodnie z protokołami 5-letnimi

ul. Oświęcimska 2 - naprawa instalacji elektrycznej zgodnie z protokołami 5-letnimi

ul. Bytomska 25 - remont/wymiana instalacji elektrycznej

ul. Boh Westerplatte 28 - wymiana pionu wod-kan

ul. Śląska 59 - awaryjna naprawa dachu po zalaniu

ul. Górnicza 8 - przebudowa pieca pokojowego kaflowego A1

ul. Krupanka 23 - naprawa dachu

ul. Pl Boh Września 3 - awaryjna naprawa dachu w miejscach przecieków

ul. Michałkowicka 5 - wymiana rury spustowej od strony podwórza

ul. Pocztowa 2 - montaż ław kominowych ponad dachem

ul. Budryka 10 - naprawa dachu

ul. Bytomska 13 - remont głowic kominowych

ul. Michałkowicka 27 - wymiana pokrycia dachowego na blachodachówkę - II etap

ul. Górnicza 1 - termoizolacja stropodachu granulatem "ekofiber"

ul. Krakowska 1 - przebudowa układu pomiarowego instalacji elektrycznej administracyjnej

ul. Górnicza 6-9 - wymiana okienek piwnicznych

ul. Jana Pawła II 4 - awaryjna wymiana okienka piwnicznego

ul. Kościelna 14a - montaż nasady "turbowent" z możliwością zdejmowania na przewód wentylacyjny z kuchni ponad dachem

ul. Bytomska 20 - odgruzowanie przewodów wentylacyjnych z kuchni i łazienki

ul. Krótka 10 - uszczelnienie przewodu wentylacyjnego z kuchni i zakończenie nasadą

ul. Michałkowicka 44 - uszczelnienie przewodów wentylacyjnych oraz montaż rury dwuściennej ponad dachem

ul. Śląska 59 - przebudowa pieca pokojowego kaflowego

ul. Pl Boh Września 5 - awaryjna wymiana drzwi

ul. Orzeszkowej 22 - montaż mufy na uszkodzonym kablu

ul. Pocztowa 6 - dobudowa przewodu wentylacyjnego

ul. Krótka 10 - awaryjna wymiana pionu wod-kan

ul. Bytomska 26 - awaryjna wymiana okienka w WC na wspólnym korytarzu

ul. Bytomska 8 - awaryjna wymiana wyeksploatowanego okna w piwnicy w pomieszczeniu po byłej pralni

ul. Pocztowa 6 - wymiana nasady kominowej obrotowej "Rotowent" śr. 15 mm na przewód dymowy z pieca kuchennego kaflowego

ul. Łukasińskiego 52 - montaż 2 szt. izolowanych przedłużeń komina dymowego długości 1 m.

ul. Sobieskiego 27 - przebudowa pieca pokojowego kaflowego

ul. Kościelna 22 - przebudowa pieca pokojowego kaflowego

ul. Bytomska 36 - przebudowa pieca pokojowego kaflowego

ul. Śląska 32 - wymiana pionu wod-kan

ul. Czeladzka 20 - remont schodów zew. do budynku przy furtce i przy drzwiach wejściowych

ul. Śmiłowskiego 19 - awaryjna wymiana wypalonego wyłącznika głównego prądu na RB oraz roboty towarzyszące

ul. Kościelna 22 - wymiana pokrywy betonowej i włazu oraz remont studni rewizyjnej

ul. Śląska 32 - wymiana 6 szt. okienek piwnicznych

ul. Czeladzka 28 - remont kominów ponad dachem

ul. Bytomska 7 - remont klatek schodowych

ul. Bytomska 33 - remont naświetli piwnicznych

ul. Michałkowicka 44 - wykonanie pokrywy studzienki z blachy przy budynku

ul. Bytomska 2a - wymiana kraty ściekowej czyszczenie przyłącza i studni

ul. Wojciecha 2 - wymiana poziomu i podejść pod piony kanalizacyjne śr. 160 mm

ul. Pl. Boh Września 3, 4, 6 - izolacja przeciwwilgociowa posadzek balkonowych oraz naprawa ocieplenia

ul. Michałkowicka 107 - pokrycie dachu papą termozgrzewalną

ul. Pl. Boh Września 1-2 - naprawa koryta zlewowego

ul. Bytomska 5 - wymiana płyt "onduline" oraz ław kominiarskich, montaż włazu na dach

ul. Bytomska 33 - naprawa dachu papą termozgrzewalną  uszczelnienie przy kominach i ogniomurach

ul. Stawowa 21 - uszczelnienie płyt elewacyjnych

ul. Bytomska 29a - uszczelnienie instalacji gazowej za zaworem głównym

ul. Kościelna 6 - wymiana lamp na typu LED od strony podwórza

ul. Łukasińskiego 68 - remont schodów zewnętrznych do budynku wraz z balustradą

ul. Budryka 6, 8 - uszczelnienie płyt elewacyjnych

ul. Bytomska 36 - montaż izolowanego przedłużenia komina dymowego długości 1 m oraz nasady Rotowent śr. 150mm.

ul. Bytomska 18a - udrożnienie przewodu kominowego wentylacyjnego, przerobienie wylotu na górny oraz montaż nasady typu "CAGI"

ul. Śląska 32 - przeróbka przewodu spalinowego z łazienki na górny wylot i montaż nasad "CAGI" na przewód spalinowy oraz wentylacyjny z łazienki

ul. Stawowa 13b - uszczelnienie instalacji gazowej

ul. Bytomska 38 - uszczelnienie instalacji gazowej

ul. Katowicka 28 - dostosowanie instalacji C.O. po wykonanym dociepleniu budynku, wymiana instalacji poziomej C.O.- technologia rurami stalowymi ocynkowanymi KAN-therm Steel

ul. Boh. Westerplatte 32b - wymiana pieca pokojowego transportowego

ul. Kościelna 14a - skucie popżkanej żciany kominowej w pokoju i otynkowanie na nowo

ul. Budryka 8 - montaż wentylatora mechanicznego ponad dachem

ul. Bytomska 33 - awaryjna naprawa uszkodzonego stropu "ackermana" w piwnicy

ul. Bytomska 13 - montaż ogranicznika mocy w klatce schodowej oraz montaż lamp LED z czujnikami ruchu

ul. Michałkowicka 46 - montaż izolowanego przedłużenia komina wentylacyjnego długości 1m

ul. Wyspiańskiego 2 - awaryjna wymiana okna owalnego na strychu

ul. Stawowa 3,3a - remont instalacji domofonowej wynikającej z wykonania termomodernizacji budynków

ul. Śląska 32a - wymiana kraty ściekowej, przyłącza, włazu i regulacja wysokości studni kanalizacji sanitarnej

ul. Kościelna 14, 14a - rozbiórka komórek gospodarczych, niwelacja terenu, wykonanie ogrodzenia

ul. Stawowa 3 - docieplenie ścian fundamentów, docieplenie stropodachu, wykonanie opaski wokół budynku

ul. Kościelna 14a - awaryjna naprawa dachu po zalaniu

ul. Kapicy 1a,b - naprawa wpustów dachowych

ul. Boh. Westerplatte 26-34 - naprawa dachów i wymiana rur spustowych

ul. Łukasińskiego 52 - awaryjna naprawa przyłącza kanalizacji

ul. Sobieskiego 24 - montaż rur dwuściennych i nasad kominowych na przewody wentylacyjne ponad dachem

ul. Pl. Boh. Września 3,4,5,7,8 - wykonanie zaleceń pokontrolnych U.D.T.

ul. Bytomska 24, 24a - remont dachu

ul. Łukasińskiego 52 - remont dachu

ul. Łukasińskiego 61 - remont dachu

ul. Maciejkowicka 6 - wykonanie docieplenia ściany w bramie przejazdowej oraz iniekcji

ul. Boh. Westerplatte 30b - wymiana pionu wod-kan

ul. Krótka 10, Św. Barbary 24a - naprawa instalacji elektrycznej zgodnie z protokołami 5-letnimi, awaryjna naprawa oświetlenia w klatkach schodowych

ul. Bytomska 24 - kontynuacja wymiany stolarki okiennej i drzwiowej 

ul. Kościuszki 9 - remont klatki schodowej wraz z przejściem

ul. Jana Pawła II 5a-7 - awaryjna naprawa kanalizacji w placu

ul. Śląska 32a - wymiana pokrywy i włazu

ul. Stawowa 3 - przebudowa instalacji poziomej C.O. 

ul. Stawowa 3a - przebudowa instalacji poziomej C.O.

ul. Stawowa 13,15,17 - wykonanie projektu parkingu  wraz z mapą do celów projektowych i kosztorysem

ul. Jana Pawła II 4-7 - utwardzenie placu kostka brukową wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych (III etap)

ul. Stawowa 12-21 - wykonanie parkingu wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych 

ul. Budryka 6 - wymiana pionów instalacji gazowej z odprowadzeniem do mieszkań (2 szt.)

ul. Bytomska 15 - wyprowadzenie zaworu głównego gazu na zewnątrz budynku

ul. Sobieskiego 24 - wymiana instalacji gazowej

ul. Sobieskiego 23,26 - wymiana zaworów gazowych

ul. Bytomska 34, 35, 38 - wymiana instalacji gazowej

ul. Boh. Westerplatte 34- 34b - wykonania posadzki betonowej w ganku piwnicznym oraz wymiana okienka piwnicznego 

ul. Bytomska 16,16a - remont klatek schodowych

ul. Pl. Boh. Września 2,3,4,5,6 - wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej

ul. Budryka 10 - dostosowanie instalacji c.o. po wykonanej termomodernizacji

ul. Stawowa 15 - usunięcie zapadliska i naprawa drogi asfaltowej

ul. Górnicza 1 - wymiana wypalonego wyłącznika RB

ul. Łukasińskiego 51 - awaryjna wymiana kabla zasilającego 5x10mm

ul. Lipowa 2a - awaryjna naprawa balkonu

ul. Pl. Boh. Września 1, 2 - wykonanie zaleceń pokontrolnych U.D.T.

ul. Katowicka 18 - wymiana drzwi wejściowych w budynku

ul. Budryka 10 - remont domofonów

ul. Katowicka 18 - uporządkowanie instalacji elektrycznej w klatce schodowej przed malowaniem

ul. Bytomska 32 - wymiana drzwi wejściowych do budynku- 1 szt.

ul. Katowicka 18 - remont klatki schodowej

ul. Bytomska 3/6 - przebudowa pieca pokojowego kaflowego

ul. Składowa 2 - przebudowa pieca pokojowego kaflowego

ul. Krupanka 23, 25, 27, 29 - wymiana poziomów wod-kan

ul. Bytomska 6a i 20a - awaryjne uszczelnienie instalacji gazowej

ul. Staszica 4a, b - wymiana 2 szt. okienek w klatkach schodowych

ul. Czeladzka 28 - wymiana okna w klatce schodowej budynku

ul. Łukasińskiego 51 - remont dachu- termomodernizacja dachu i gzymsów

ul. Łukasińskiego 53 - remont dachu- termomodernizacja dachu i gzymsów

ul. Śląska 32 - remont 2 klatek schodowych

ul. Kościelna 10 - wymiana pionu kuchennego wod-kan

ul. Lipowa 4a, b, c - remont chodnika i schodów na skarpie

ul. Śląska 32 - docieplenie ściany frontowej

ul. Kościuszki 1 - rozbiórka 2 szt. wyeksploatowanych pieców kaflowych

ul. Górnicza 9 - awaryjna naprawa dachu po zalaniu

ul. Górnicza 4 - wymiana 2 pionów wod-kan (w.c)

ul. Katowicka 16 - remont fragmentu elewacji: spoinowanie, czyszczenie, naprawa i wymiana sztukaterii

ul. Śląska 32, 32a i ul. Staszica 4 - naprawa drogi

ul. Kapicy 1a, b - modernizacja oświetlenia LED

ul. Kapicy 1a,b - montaż wyłączników głównych RB z przyłączem

ul. Kościuszki 11 - wykonaniu ogrodzenia z płyt prefabrykowanych betonowych

ul. Kościuszki 1 i ul. Michałkowicka 32 - wykonanie warsztatowe i montaż bramy wjazdowej

ul. Lipowa 2-4 - likwidacja murków oporowych wraz z ułożeniem kostki brukowej w obrębie murków

ul. Mysłowicka 22-26 - wymiana okienek piwnicznych, montaż pokryw na naświetla

ul. Stawowa 13a,b - regulacja studni kanalizacyjnej

ul. Mysłowicka 22 - remont studni kanalizacyjnej

ul. Górnicza 9 - montaż nasady obrotowej na przewód dymowy z pieca kuchennego kaflowego, remont głowicy kominowej ponad dachem i wykonanie otworu

ul. Ks. Brandysa 24 - awaryjna wymiana okienek piwnicznych (2szt.)

ul. Bytomska 28 - awaryjna wymiana okienek piwnicznych (2szt.)

ul. Stawowa 12-21 - wykonanie i montaż gablot informacyjnych na klatkach schodowych

ul. Budryka 10 - wymiana okna na parterze klatki schodowej

ul. Stawowa 12-21 - przycięcie drzwi w klatkach schodowych- 12 szt.

ul. Śląska 59 - wymiana drzwi wejściowych od strony podwórka

ul. Krupanka 23-29 - wymiana okienek piwnicznych

ul. Staszica 4b - wymiana okien w klatce schodowej

ul. Mysłowicka 22, 24, 26 - wymiana drzwi do klatek schodowych-5 szt.

ul. Bytomska 13 - remont głowic i ław kominowych ponad dachem

ul. Górnicza 1 - remont balkonów -kontynuacja

ul. Michałkowicka 44 - wymiana pionu łazienkowego wod-kan

Pl. Boh. Września 2 - awaryjna naprawa instalacji elektrycznej po zalaniu

Pl. Boh. Września 6 - awaryjna wymiana wyłącznika głównego zasilania elektrycznego wraz z robotami dodatkowymi

ul. Stawowa 19b - remont posadzki balkonowej

ul. Stawowa 17b - remont posadzki balkonowej

ul. Lipowa 2 - naprawa stropu balkonu

ul. Budryka 6 - termomodernizacja budynku- I etap

ul. Budryka 8 - termomodernizacja budynku- I etap

ul. Jana Pawła II 4, 5 - remont nawierzchni podwórza (II etap)

ul. Boh. Westerplatte 28b, 30b - wymiana stopnic w klatkach schodowych

ul. Boh. Westerplatte 28d - awaryjna naprawa drewnianej podłogi

ul. Bytomska 14,14a - wymiana rynien i rur spustowych

ul. Lipowa 4a - wymiana pionu c.o. łazienkowego

ul. Pl. Boh. Września 2 - wymiana pionu kanalizacji deszczowej

ul. Pocztowa 4b - wymiana pionu wod-kan

ul. Górnicza 1 - wymiana pionu wod-kan kuchennego

ul. Górnicza 3 - docieplenie ściany szczytowej od strony budynku nr 4

ul. Śląska 59 - wymiana pionu wod-kan

ul. Boh. Westerplatte 26-28 - wymiana włazu typu ciężkiego Ø 600

ul. Śląska 32a - wymiana wyłazu typu ciężkiego Ø. 600

ul. Stawowa 17b - awaryjne wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na balkonie, wylewki, położenie kafelek

ul. Śmiłowskiego 19c - awaryjna naprawa komina

ul. Krupanka 27, 29 - awaryjna naprawa komina i poszycia dachowego

ul. Górnicza 1 - wymiana instalacji gazowej

ul. Sobieskiego 25 b,c - naprawa uszkodzonej instalacji elektrycznej

ul. Katowicka 16 - wymiana drzwi zewnętrznych do klatki schodowej

ul. Oświęcimska 2 - wykonanie przyłączy- odprowadzenie wód opadowych z rur spustowych

ul. Krupanka 23 - awaryjna naprawa przyłącza oraz instalacji elektrycznej klatki schodowej z oświetleniem LED i czujnikami ruchu

ul. Budryka 6 - wymiana instalacji gazowej-piony i mieszkania (10 szt.)

ul. Bytomska 7 - wymiana pionu wod-kan

ul. Boh. Westerplatte 26-34 - fugowanie elewacji

ul. Składowa 3 - odkucie zmurszałego tynku na ścianach kominowych na strychu i otynkowanie na nowo

ul. Wyspiańskiego 2 - kontynuacja naprawy dachu, wymiana koszy i części więźby dachowej

ul. Mysłowicka 2 - remont dachu, kominów i obróbek blacharskich

ul. Górnicza 7 - uszczelnienie boków lokarn blachą powlekaną

ul. Bytomska 16a - montaż nasad kominowych oraz wykonanie otworu wentylacji nawiewnej

ul. Michałkowicka 46 - wykonanie ekspertyzy i podanie sposobu usunięcia zawilgocenia mieszkania

ul. Stawowa 15c, 19b - wykonanie nawierzchni antypoślizgowej na schodach zewnętrznych

 ul. Stawowa, ul. Bytomska, ul. Składowa, ul. Lipowa, ul. Katowicka, ul. Michałkowicka, ul. Górnicza, ul. Boh. Westerplatte - wykonanie rocznych przeglądów placów zabaw wraz z protokołami

ul. Kościuszki 11 - wykonanie warsztatowe i montaż bramy wjazdowej

ul. Kościelna 14a - naprawa izolacji murów i usunięcie wilgoci ścian fundamentowych

ul. Kościelna 14a - wykonanie drenażu wokół budynku

ul. Boh. Westerplatte 34a - wykonanie studni rewizyjnej Ø. 1200 mm wraz z przyłączem

ul. Śmiłowskiego 19 - dobudowa przewodu kominowego spalinowego i wentylacyjnego dla kuchni i łazienki

ul. Śmiłowskiego 19c - wykonanie warsztatowe i montaż drabiny stalowej- wejście na dach na ścianie zewnętrznej budynku

ul. Bytomska 34 - wymiana nasady kominowej typu ""Rowent"" Ø 150 mm. Oraz wykonanie otworu nawiewnego

ul. Bytomska 23 - montaż nasady typu ""Cagi"" na przewód kominowy wentylacyjny z łazienki

ul. Krupanka 27 - wyczyszczenie  pieca pokojowego kaflowego

ul. Michałkowicka 5 - zaślepienie przyłącza starej kanalizacji wraz z wykopem

ul. Budryka 6 - awaryjna wymiana instalacji gazowej

ul. Bytomska 24-24a - naprawa kominów na strychu

ul. Górnicza 8 - skucie tynków, wykonanie iniekcji, usunięcie zawilgocenia, tynkowanie i malowanie klatki schodowej

ul. Górnicza 8 - wymiana drzwi wejściowych do klatki schodowej

ul. Bytomska 9 - docieplenie cokołu ściany szczytowej (likwidacja zawilgocenia)

ul. Staszica 4a - wymiana pionu wod-kan

ul. Boh. Westerplatte 30a - wymiana poziomu kanalizacji wraz z podłączeniem dwóch pionów

ul. Budryka 6 - wymiana instalacji gazowej

ul. Łukasińskiego 47-63 - usunięcie awarii c.o. na wysokich parametrach

ul. Stawowa 13b - awaryjna naprawa instalacji c.w.u.

ul. Śmiłowskiego 19 - czyszczenie pieca pokojowego kaflowego

ul. Kościelna 22 - czyszczenie pieca pokojowego kaflowego

ul. Boh. Westerplatte 32a - rozbiórka wyeksploatowanego pieca pokojowego kaflowego i zamurowanie otworu do przewodu kominowego dymowego

ul. Budryka 8 - awaryjna wymiana instalacji gazowej

ul. Lipowa 2d - awaryjna wymiana przyłącza gazowego

ul. Górnicza 6 - skucie i otynkowanie ścian kominowych na strychu i ponad dachem

ul. Boh. Westerplatte 28,30,32 - usunięcie przyczyn zawilgocenia, zapleśnienia ścian elewacji

ul. Bytomska 36 - przebudowa pieca pokojowego kaflowego

zasoby SM MICHAŁ - rozmrażanie instalacji wod-kan i usuwanie awarii po rozmrożeniu

ul. Śląska 32 II klatka - awaryjna wymiana pionu wod-kan

ul. Bytomska 16a - dobudowa przewodów kominowych wentylacyjnych (8 szt.)

ul. Bytomska 16 - dobudowa przewodów kominowych wentylacyjnych (6 szt.)

ul. Bytomska 17a - dobudowa przewodów kominowych wentylacyjnych (8 szt.)

ul. Bytomska 17 - dobudowa przewodów kominowych wentylacyjnych (7 szt.)

ul. Kościelna 14a - skucie i otynkowanie na siatce przewodu kominowego z pieca pokojowego na całej długości od strony klatki schodowej

ul. Staszica 4b - montaż na przewód wentylacyjny z kuchni nasady typu ""CAGI"" z możliwością zdejmowania, wykonanie w kuchni otworu wentylacji nawiewnej Ø 15cm, 2 m nad podłogą

ul. Ks. Brandysa 24 - demontaż nasady obrotowej z przewodu kominowego szerokiego

ul. Krótka 10 - przeróbka przewodów wentylacyjnych z kuchni i łazienki ponad dachem z bocznych wylotów na górne i montaż nasad typu ""CAGI"" z   możliwością zdejmowania

ul. Michałkowicka 3 - wykonanie w kuchni dla dwóch mieszkań otworów wentylacji nawiewnej Ø. 15 cm, 2 ma nad podłogą

ul. Składowa 1 - czyszczenie pieca pokojowego kaflowego

ul. Krakowska 2 - przebudowa pieca pokojowego kaflowego

ul. Górnicza 4 - usunięcie przyczyn zawilgocenia ścian (fugowanie)

ul. Górnicza 5 - czyszczenie pieca pokojowego kaflowego

ul. Bytomska 33 - montaż instalacji domofonowej cyfrowej (2 klatki wejściowe)

ul. Michałkowicka 5 - uporządkowanie instalacji elektrycznej na klatce schodowej

ul. Kościelna 14a - wymiana obróbek blacharskich i naprawa ogniomuru

ul. Bytomska 24 - dobudowa przewodów kominowych wentylacyjnych

ul. Bytomska 20 - naprawa pasów nadrynnowych

ul. Michałkowicka 5 - remont klatki schodowej

ul. Kapicy 1 - wykonanie uziemienia przyłącza głównego (ZAKOŃCZONO)

ul. Stawowa 15b - awaryjna naprawa kanalizacji (ZAKOŃCZONO)

ul. Pocztowa 2,2a - naprawa dachu (ZAKOŃCZONO)

ul. Michałkowicka 27-33 - awaryjne uszczelnienie pokryć dachowych (ZAKOŃCZONO)

ul. Śmiłowskiego 19 - naprawa dachów i uszczelnienie kominów (ZAKOŃCZONO)

ul. Michałkowicka 33 - wykonanie otworu wentylacji nawiewnej w kuchni śr. 15 cm, 2 m nad podłogą (ZAKOŃCZONO)

ul. Górnicza 5a - awaryjna wymiana pionów wod-kan (ZAKOŃCZONO)

ul. Składowa 2 - awaryjna wymiana pionów wod-kan (ZAKOŃCZONO)

ul. Katowicka 18 - demontaż wkładu żaroodpornego z kotła c.o.,

                sfrezowanie przewodu do większej średnicy i uszczelnienie metodą szlamowania (ZAKOŃCZONO)

ul. Bytomska 14a - montaż wkładów kominowych dla kotłów c.o. z rur żaroodpornych oraz wkładów wentylacyjnych dla kuchni (ZAKOŃCZONO)