Rejestr Uchwał RN 2017 - Spółdzielnia Mieszkaniowa MICHAŁ

FOLLOW
logo smmichał
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
logo smmichał
logo smmichał
Przejdź do treści

Rejestr Uchwał RN 2017

O nas > Rejest uchwał


    
Uchwała nr 1/2017 z dnia 31.01.2017 r. w sprawie: miesięcznej diety Członków Rady Osiedla.
Uchwała nr 2/2017 z dnia 31.01.2017 r. w sprawie: zatwierdzenia zmiany Planu Funduszu Remontowego Spółdzielni na rok 2016.
Uchwała nr 3/2017 z dnia 31.01.2017 r. w sprawie: odstąpienia od procedury przetargowej.
Uchwała nr 4/2017 z dnia 31.01.2017 r. w sprawie: zmiany Regulaminu zasad rozliczania przychodów i kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 5/2017 z dnia 28.02.2017 r. w sprawie: miesięcznej diety Członków Rady Osiedla.
Uchwała nr 6/2017 z dnia 28.02.2017 r. w sprawie: wykluczenia z grona członków SM „Michał”.
Uchwała nr 7/2017 z dnia 28.02.2017 r. w sprawie: wykluczenia z grona członków SM „Michał”.
Uchwała nr 8/2017 z dnia 28.03.2017 r. w sprawie: miesięcznej diety Członków Rady Osiedla.
Uchwała nr 9/2017 z dnia 28.03.2017 r. w sprawie: zatwierdzenia zmiany Planu Funduszu Remontowego Spółdzielni na rok 2016.
Uchwała nr 10/2017 z dnia 28.03.2017 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przeznaczenia środków z Centralnego Funduszu Remontowego Spółdzielni.
Uchwała nr 11/2017 z dnia 28.03.2017 r. w sprawie: zatwierdzenia rzeczowo-finansowego Planu Funduszu Remontowego Spółdzielni na rok 2017.
Uchwała nr 12/2017 z dnia 25.04.2017 r. w sprawie: miesięcznej diety Członków Rady Osiedla.
Uchwała nr 13/2017 z dnia 25.04.2017 r. w sprawie: podziału członków Spółdzielni uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia.
Uchwała nr 14/2017 z dnia 25.04.2017 r. w sprawie: oceny sprawozdania finansowego za rok 2016.
Uchwała nr 15/2017 z dnia 25.04.2017 r. w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał oraz sprawozdania Zarządu za 2016 rok przekładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu Członków.
Uchwała nr 16/2017 z dnia 30.05.2017 r. w sprawie: miesięcznej diety Członków Rady Osiedla.
Uchwała nr 17/2017 z dnia 30.05.2017 r. w sprawie: zatwierdzenia zmiany Planu Funduszu Remontowego Spółdzielni na rok 2017.
Uchwała nr 18/2017 z dnia 30.05.2017 r.
2T77L\w sprawie: podwyżki stawek eksploatacyjnych.
Uchwała nr 19/2017 z dnia 27.06.2017 r. w sprawie: miesięcznej diety Członków Rady Osiedla
Uchwała nr 20/2017 z dnia 27.06.2017 r. w sprawie: zmiany Regulaminu zasad rozliczania przychodów i kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w  Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał”| w Siemianowicach Śląskich
Uchwała nr 21/2017 z dnia 27.06.2017 r. w sprawie: zatwierdzenia zmiany Planu Funduszu Remontowego Spółdzielni na rok 2017.
Uchwała nr 22/2017 z dnia 27.06.2017 r. w sprawie: podwyżki stawek eksploatacyjnych na garażach.
Uchwała nr 23/2017 z dnia 03.07.2017 r. w sprawie: przeznaczenia środków z Centralnego Funduszu Remontowego Spółdzielni.
Uchwała nr 24/2017 z dnia 25.07.2017 r. w sprawie: miesięcznej diety Członków Rady Osiedla.
Uchwała nr 25/2017 z dnia 25.07.2017 r. w sprawie: korekty Planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni na 2017 rok.
Uchwała nr 26/2017 z dnia 25.07.2017 r. w sprawie: zatwierdzenia zmiany Planu Funduszu Remontowego Spółdzielni na rok 2017.
Uchwała nr 27/2017 z dnia 25.07.2017 r. w sprawie: podwyżki stawek funduszu remontowego i miesięcznej opłaty ryczałtowej za wodomierz.
Uchwała nr 28/2017 z dnia 25.07.2017 r. w sprawie: zasilenia funduszu remontowego nieruchomości przy ul. Pl. Bohaterów Września 1-8.
Uchwała nr 29/2017 z dnia 28.08.2017 r. w sprawie: miesięcznej diety Członków Rady Osiedla.
Uchwała nr 30/2017 z dnia 26.09.2017 r. w sprawie: miesięcznej diety Członków Rady Osiedla.
Uchwała nr 31/2017 z dnia 26.09.2017 r. w sprawie: miesięcznej diety Członków Rady Osiedla.
Uchwała nr 32/2017 z dnia 26.09.2017 r. w sprawie: zmiany Schematu Organizacyjnego Spółdzielni.
Uchwała nr 33/2017 z dnia 24.10.2017 r. w sprawie: miesięcznej diety Członków Rady Osiedla.
Uchwała nr 34/2017 z dnia 24.10.2017 r. w sprawie: ustanowienia Regulaminu określającego tryb i zasady przetargu na ustanowienie i sprzedaży odrębnej własności oraz wynajmu lokali.
Uchwała nr 35/2017 z dnia 28.11.2017 r. w sprawie:  miesięcznej diety Członków Rady Osiedla.
Uchwała nr 36/2017 z dnia 28.11.2017 r. w sprawie: Regulaminu Rady Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śląskich.
Uchwała nr 37/2017 z dnia 28.11.2017 r. w sprawie: przyjęcia oferty na zbadanie sprawozdania finansowego za rok 2017.
Uchwała nr 38/2017 z dnia 28.11.2017 r. w sprawie: zatwierdzenia zmiany Planu Funduszu Remontowego Spółdzielni na rok 2017.
Uchwała nr 39/2017 z dnia 28.11.2017 r. w sprawie: aktualizacji stawek eksploatacyjnych zgodnie ze zmianą Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 20 lipca 2017.
Uchwała nr 40/2017 z dnia 28.11.2017 r. w sprawie: podwyżki stawek eksploatacyjnych dla umów najmu.
Uchwała nr 41/2017 z dnia 28.11.2017 r. w sprawie: odstąpienia od procedury przetargowej.


Kontakt
ul.Bohaterów Westerplatte 22
41-100 Siemianowice Śląskie
kancelaria@smmichal.pl
Wróć do spisu treści