Rejestr Uchwał RN 2016 - Spółdzielnia Mieszkaniowa MICHAŁ

FOLLOW
logo smmichał
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
logo smmichał
logo smmichał
Przejdź do treści

Rejestr Uchwał RN 2016

O nas > Rejest uchwał


 • Uchwała nr 1/2016 z dnia 26.01.2016 r. w sprawie: miesięcznej diety Członków Rady Osiedla.
 • Uchwała nr 2/2016 z dnia 26.01.2016 r. w sprawie: zatwierdzenia aktualizacji Planu Funduszu Remontowego Spółdzielni na rok 2015.
 • Uchwała nr 3/2016 z dnia 26.01.2016 r. w sprawie: korekty Planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni na 2015 rok.
 • Uchwała nr 4/2016 z dnia 26.01.2016 r. w sprawie: korekty Planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni na 2016 rok.
 • Uchwała nr 5/2016 z dnia 29.02.2016r. w sprawie miesięcznej diety dla Członków Rady Osiedla.
 • Uchwała nr 6/2016 z dnia 29.02.2016 r. w sprawie: wykluczenia z grona Członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 7/2016 z dnia 29.02.2016 r. w sprawie: wykluczenia z grona Członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 8/2016 z dnia 29.02.2016r. w sprawie zatwierdzenia rzeczowo-finansowego Planu Funduszu Remontowego Spółdzielni na rok 2016.
 • Uchwała nr 9/2016 z dnia 22.03.2016 r. w sprawie: miesięcznej diety Członków Rady Osiedla.
 • Uchwała nr 10/2016 z dnia 22.03.2016 r. w sprawie: wykreślenia z grona Członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 11/2016 z dnia 22.03.2016 r. w sprawie: wykreślenia z grona Członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 12/2016 z dnia 22.03.2016 r. w sprawie: wykreślenia z grona Członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 13/2016 z dnia 22.03.2016 r. w sprawie: wykreślenia z grona Członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 14/2016 z dnia 22.03.2016 r. w sprawie: wykreślenia z grona Członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 15/2016 z dnia 22.03.2016 r. w sprawie: wykreślenia z grona Członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 16/2016 z dnia 22.03.2016 r. w sprawie: wykreślenia z grona Członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 17/2016 z dnia 22.03.2016 r. w sprawie: wykreślenia z grona Członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 18/2016 z dnia 22.03.2016 r. w sprawie: wykreślenia z grona Członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 19/2016 z dnia 22.03.2016 r. w sprawie: wykreślenia z grona Członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 20/2016 z dnia 22.03.2016 r. w sprawie: wykreślenia z grona Członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 21/2016 z dnia 22.03.2016 r. w sprawie: wykreślenia z grona Członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 22/2016 z dnia 22.03.2016 r. w sprawie: wykreślenia z grona Członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 23/2016 z dnia 22.03.2016 r. w sprawie: wykreślenia z grona Członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 24/2016 z dnia 22.03.2016 r. w sprawie: wykreślenia z grona Członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 25/2016 z dnia 22.03.2016 r. w sprawie: wykreślenia z grona Członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 26/2016 z dnia 22.03.2016 r. w sprawie: wykreślenia z grona Członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 27/2016 z dnia 22.03.2016 r. w sprawie: wykreślenia z grona Członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 28/2016 z dnia 22.03.2016 r. w sprawie: wykreślenia z grona Członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 29/2016 z dnia 22.03.2016 r. w sprawie: wykreślenia z grona Członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 30/2016 z dnia 22.03.2016 r. w sprawie: wykreślenia z grona Członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 31/2016 z dnia 22.03.2016 r. w sprawie: wykreślenia z grona Członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 32/2016 z dnia 22.03.2016 r. w sprawie: wykreślenia z grona Członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 33/2016 z dnia 26.04.2016 r. w sprawie: miesięcznej diety Członków Rady Osiedla.
 • Uchwała nr 34/2016 z dnia 26.04.2016 r. w sprawie: podziału Członków Spółdzielni uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia.
 • Uchwała nr 35/2016 z dnia 17.05.2016 r. w sprawie: miesięcznej diety Członków Rady Osiedla.
 • Uchwała nr 36/2016 z dnia 17.05.2016 r. w sprawie: oceny sprawozdania finansowego za rok 2015.
 • Uchwała nr 37/2016 z dnia 17.05.2016 r. w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał oraz sprawozdania Zarządu za 2015 rok przedkładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu Członków.
 • Uchwała nr 38/2016 z dnia 17.05.2016 r. w sprawie: korekty Planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni na 2016 rok
 • Uchwała nr 39/2016 z dnia 17.05.2016 r. w sprawie: zmiany Schematu Organizacyjnego Spółdzielni.
 • Uchwała nr 40/2016 z dnia 17.05.2016 r. w sprawie: upoważnienia Prezydium Rady Nadzorczej do zmiany umowy o pracę z członkiem Zarządu.
 • Uchwała nr 41/2016 z dnia 17.05.2016 r. w sprawie: sposobu wynagradzania Zarządu i upoważnienia Rady Nadzorczej do zmiany umów o pracę z członkami Zarządu.
 • Uchwała nr 42/2016 z dnia 03.06.2016 r. w sprawie: zatwierdzenia aktualizacji Planu Funduszu Remontowego Spółdzielni na rok 2016.
 • Uchwała nr 43/2016 z dnia 14.06.2016 r. w sprawie: powołania Prezydium Rady Nadzorczej
 • Uchwała nr 44/2016/2 z dnia 05.07.2016 r. w sprawie: miesięcznej diety dla Członków Rady Osiedla.
 • Uchwała nr 45/2016/3 z dnia 23.08.2016 r. w sprawie: miesięcznej diety dla Członków Rady Osiedla.
 • Uchwała nr 46/2016/4 z dnia 23.08.2016 r. w sprawie: miesięcznej diety dla Członków Rady Osiedla.
 • Uchwała nr 47/2016/5 z dnia 23.08.2016 r. w sprawie: przeznaczenia środków z Centralnego Funduszu Remontowego Spółdzielni.
 • Uchwała nr 48/2016/6 z dnia 27.09.2016 r. w sprawie: miesięcznej diety dla Członków Rady Osiedla.
 • Uchwała nr 49/2016/7 z dnia 27.09.2016 r. w sprawie: zatwierdzenia zmiany Planu Funduszu Remontowego Spółdzielni na rok 2016.
 • Uchwała nr 50/2016/8 z dnia 27.09.2016 r. w sprawie: zatwierdzenia podwyżki stawki funduszu remontowego na nieruchomości Pocztowa 2, 2a, 4, 4a i Kościelna 10.
 • Uchwała nr 51/2016/9 z dnia 27.09.2016 r. w sprawie: podwyżki stawek eksploatacyjnych.
 • Uchwała nr 52/2016/10 z dnia 25.10.2016 r. w sprawie: miesięcznej diety dla Członków Rady Osiedla.
 • Uchwała nr 53/2016/11 z dnia 25.10.2016 r. w sprawie: przyjęcia oferty na zbadanie sprawozdania finansowego za rok 2016.
 • Uchwała nr 54/2016/12 z dnia 25.10.2016 r. w sprawie: korekty Planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni na 2016 rok.
 • Uchwała nr 55/2016/13 z dnia 29.11.2016 r. w sprawie: miesięcznej diety dla Członków Rady Osiedla.
 • Uchwała nr 56/2016/14 z dnia 29.11.2016 r. w sprawie: zmiany uchwał w sprawie przeznaczenia środków z Centralnego Funduszu Remontowego Spółdzielni.
 • Uchwała nr 57/2016/15 z dnia 29.11.2016 r. w sprawie: wykreślenia z grona członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 58/2016/16 z dnia 29.11.2016 r. w sprawie: wykreślenia z grona członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 59/2016/17 z dnia 29.11.2016 r. w sprawie: wykreślenia z grona członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 60/2016/18 z dnia 29.11.2016 r. w sprawie: wykreślenia z grona członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 61/2016/19 z dnia 29.11.2016 r. w sprawie: wykreślenia z grona członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 62/2016/20 z dnia 29.11.2016 r. w sprawie: wykreślenia z grona członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 63/2016/21 z dnia 29.11.2016 r. w sprawie: wykreślenia z grona członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 64/2016/22 z dnia 29.11.2016 r. w sprawie: wykreślenia z grona członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 65/2016/23 z dnia 29.11.2016 r. w sprawie: wykreślenia z grona członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 66/2016/24 z dnia 29.11.2016 r. w sprawie: wykreślenia z grona członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 67/2016/25 z dnia 29.11.2016 r. w sprawie: wykreślenia z grona członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 68/2016/26 z dnia 29.11.2016 r. w sprawie: wykreślenia z grona członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 69/2016/27 z dnia 29.11.2016 r. w sprawie: wykreślenia z grona członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 70/2016/28 z dnia 29.11.2016 r. w sprawie: wykreślenia z grona członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 71/2016/29 z dnia 29.11.2016 r. w sprawie: wykreślenia z grona członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 72/2016/30 z dnia 29.11.2016 r. w sprawie: wykreślenia z grona członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 73/2016/31 z dnia 29.11.2016 r. w sprawie: wykreślenia z grona członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 74/2016/32 z dnia 29.11.2016 r. w sprawie: wykreślenia z grona członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 75/2016/33 z dnia 29.11.2016 r. w sprawie: wykreślenia z grona członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 76/2016/34 z dnia 29.11.2016 r. w sprawie: wykreślenia z grona członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 77/2016/35 z dnia 29.11.2016 r. w sprawie: wykreślenia z grona członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 78/2016/36 z dnia 29.11.2016 r. w sprawie: wykreślenia z grona członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 79/2016/37 z dnia 29.11.2016 r. w sprawie: wykreślenia z grona członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 80/2016/38 z dnia 29.11.2016 r. w sprawie: wykreślenia z grona członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 81/2016/39 z dnia 29.11.2016 r. w sprawie: wykreślenia z grona członków SM „Michał”.
 • Uchwała nr 82/2016/40 z dnia 13.12.2016 r. w sprawie: miesięcznej diety dla Członków Rady Osiedla.
 • Uchwała nr 83/2016/41 z dnia 13.12.2016 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni na rok 2017.
 • Uchwała nr 84/2016/42 z dnia 13.12.2016 r. w sprawie: ustalenia stawki eksploatacyjnej dla członków z dwoma i trzema urządzeniami.
    
    


Kontakt
ul.Bohaterów Westerplatte 22
41-100 Siemianowice Śląskie
kancelaria@smmichal.pl
Wróć do spisu treści