Władze spółdzielni - Spółdzielnia Mieszkaniowa MICHAŁ

FOLLOW
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
Przejdź do treści

Władze spółdzielni

O nas


Zarząd  Spółdzielni
      Prezes Zarządu  -  Grażyna Solorz
       Wiceprezes Zarządu - Robert Kochanek
       Wiceprezes Zarządu - Krzysztof Schmidt

          ____________________________


Rada Nadzorcza
  Przewodnicząca Rady - Aleksandra Litwińska
  Zastępca Przewodniczącej - Jan Zagórski
  Sekretarz - Bartosz Spławski
  Członek Rady - Marceli Giza
  Członek Rady - Tadeusz Woźniak
  Członek Rady -
Anzelm Dombrowa
  Członek Rady -
Marcin Małachowski


Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016Zarząd pełni dyżury
w każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 16.00Wróć do spisu treści