Rejestr Uchwał RN 2017 - Spółdzielnia Mieszkaniowa MICHAŁ

Przejdź do treści

Menu główne:

Rejestr Uchwał RN 2017

O nas > Rejest uchwał


    
Uchwała nr 1/2017 z dnia 31.01.2017 r. w sprawie: miesięcznej diety Członków Rady Osiedla.
Uchwała nr 2/2017 z dnia 31.01.2017 r. w sprawie: zatwierdzenia zmiany Planu Funduszu Remontowego Spółdzielni na rok 2016.
Uchwała nr 3/2017 z dnia 31.01.2017 r. w sprawie: odstąpienia od procedury przetargowej.
Uchwała nr 4/2017 z dnia 31.01.2017 r. w sprawie: zmiany Regulaminu zasad rozliczania przychodów i kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śląskich.
    
Uchwała nr 5/2017 z dnia 28.02.2017 r. w sprawie: miesięcznej diety Członków Rady Osiedla.
Uchwała nr 6/2017 z dnia 28.02.2017 r. w sprawie: wykluczenia z grona członków SM „Michał”.
Uchwała nr 7/2017 z dnia 28.02.2017 r. w sprawie: wykluczenia z grona członków SM „Michał”.
    
Uchwała nr 8/2017 z dnia 28.03.2017 r. w sprawie: miesięcznej diety Członków Rady Osiedla.
Uchwała nr 9/2017 z dnia 28.03.2017 r. w sprawie: zatwierdzenia zmiany Planu Funduszu Remontowego Spółdzielni na rok 2016.
Uchwała nr 10/2017 z dnia 28.03.2017 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przeznaczenia środków z Centralnego Funduszu Remontowego Spółdzielni.
Uchwała nr 11/2017 z dnia 28.03.2017 r. w sprawie: zatwierdzenia rzeczowo-finansowego Planu Funduszu Remontowego Spółdzielni na rok 2017.
Uchwała nr 12/2017 z dnia 25.04.2017 r. w sprawie: miesięcznej diety Członków Rady Osiedla.
Uchwała nr 13/2017 z dnia 25.04.2017 r. w sprawie: podziału członków Spółdzielni uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia.
Uchwała nr 14/2017 z dnia 25.04.2017 r. w sprawie: oceny sprawozdania finansowego za rok 2016.
Uchwała nr 15/2017 z dnia 25.04.2017 r. w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał oraz sprawozdania Zarządu za 2016 rok przekładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu Członków.
Uchwała nr 16/2017 z dnia 30.05.2017 r. w sprawie: miesięcznej diety Członków Rady Osiedla.
Uchwała nr 17/2017 z dnia 30.05.2017 r. w sprawie: zatwierdzenia zmiany Planu Funduszu Remontowego Spółdzielni na rok 2017.
Uchwała nr 18/2017 z dnia 30.05.2017 r. w sprawie: podwyżki stawek eksploatacyjnych.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego