Spółdzielnia Mieszkaniowa MICHAŁ

FOLLOW
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
Przejdź do treści

Dyżur Rady Nadzorczej odbędzie się dnia 16.07.2018 r. w godz.: 16:00-17:00.
--------------------------------
Podziękowanie Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich Rafała Piecha dla Członków Spółdzielni Mieszkaniowej MICHAŁ - treść podziękowania - kliknij- plik pdf
--------------------------------
Chcieliśmy Państwa poinformować, że  wdrożyliśmy zmiany zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE, tzw. RODO).
Informujemy, że każdego z Właścicieli i Lokatorów Spółdzielni Mieszkaniowej "MICHAŁ" poinformujemy stosownym pismem o prawach, które mu przysługują w związku z wejściem w życie nowgo rozporządzenia. Treść tej informacji znajduje się tutaj.
Jednocześnie informujemy, że Państwa wszystkie udzielone dotychczas zgody na przetwarzanie danych osobowych  pozostają ważne. Można je wycofać w dowolnym momencie o ile nie będą miały wpływu na wykonywanie zadań statutowych Spółdzielni Mieszkaniowej "MICHAŁ".
Ważne telefony
Administracja "Michałkowice":
32 766 80 10
Administracje "Siemianowice":
32 766 80 13

Zgłaszanie awarii:
w administracjach w godzinach urządowania
lub 501 650 170 – FIRMA PRiMO do godziny 22:00

Uwaga! W nagłych przypadkach NARAŻENIA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZKIEGO można zgłaszać AWARIE do  MIEJSKIEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 32 220 01 80 (całą dobę)

OGŁOSZENIE -  ZMIANA CEN CIEPŁA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Michał" informuje, że dnia 10.09.2018 została zatwierdzona nowa "Taryfa dla Ciepła". Poniższe ceny i stawki będą obowiązywały od 18.10.2018r.

informacja spółdzielni dostępna pod poniższym linkiem -----> kliknij tutaj
UWAGA MIESZKAŃCY - OGŁOSZENIE !

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Michał" informuje, że od dnia 24.09.2018r. rozpoczyna okres grzewczy. W związku z powyższym, prosimy o odkręcenie zaworów termostatycznych (DANFOSS) na grzejnikach do pozycji "5". Zauważone nieprawidłowości prosimy zgłaszać pod numerem telefonu: 32 766 80 10 lub 32 766 80 11.