Spółdzielnia Mieszkaniowa MICHAŁ

Znajdź na stronie
Przejdź do treści

Menu główne:


                               O g ł o s z e n i e


W dniu 31.10.2016 siedziba SM Michał będzie nieczynna. Jednocześnie administracje osiedlowe będą czynne od 7:00 do 15:00

 O g ł o s z e n i e 


Administracja nr 1 i nr 2 SM ”Michał” uprasza lokatorów 

o zabezpieczenie okienek w ubikacjach oraz pomieszczeniach 

na korytarzach i piwnicach przed nadchodzącym mrozem celem 

ograniczenia awarii związanych z zamarzaniem instalacji 

wodno - kanalizacyjnej. Z góry dziękujemy za pomoc.HARMONOGRAM NAPEŁNIANIA INSTALACJI C.O. CZYNNIKIEM GRZEWCZYM: 

Kliknij tutaj ----------> załącznik 1

Kliknij tutaj ----------> załącznik 2


WAKACJE W MIEŚCIE
28 sierpnia 2016, przy placu zabaw na osiedlu Stawowa odbyła się impreza z cyklu Wakacje w Mieście. Dzieci wraz z opiekunami przybyli nadspodziewanie licznie! Dziękujemy za udział i całą górę dobrej, wakacyjnej zabawy. Szkoła za pasem, lada chwila najmłodsi wyruszą z tornistrami na lekcje. Na szczęście udało się wykorzystać ostatnie chwile wakacyjnego rozluźnienia i spędzić je razem z nami na imprezie której organizatorami byli: Zarząd SM Michał, Komisja ds. Kultury i Sportu oraz Rada Osiedla Michałkowice Dzięki uprzejmości Siemianowickiego Centrum Kultury, były dmuchańce dla dzieci. Patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Siemianowice - Rafał Piech, SCK oraz MMJ, który był także fundatorem nagród. Patronat medialny objęło Radio BARYS. O oprawę muzyczną imprezy zadbał Wojciech Książka z zespołu AKANT. Szczególne podziękowania należą się także firmie MMJ za bezpłatny popcorn dla uczestników zabawy oraz osobom zaangażowanym w pomoc przy imprezie: Henryk Bazan, Marian Kazuch, Jarosław Romanowski, Tadeusz Woźniak (Rada Nadzorcza) oraz pracownicy SM Michał. W dziale „wydarzenia” zamieszczona jest obszerna fotorelacja obrazująca jak licznie przybyli najmłodsi i jak się bawili uczestnicząc w wielu konkursach. W ramach imprezy odbyła się między innymi: bezpłatna loteriada z nagrodami dla dzieci, malowanie kredą po chodniku oraz wiele innych. Fundatorami nagród byli: SM Michał, przewodnicząca Rady Nadzorczej – Aleksandra Litwińska, firma MMJ, członek rady osiedla Michałkowice - Marian Sęk, członek Rady Nadzorczej – Marceli Giza. Wylosowane nagrody wręczali: prezes Spółdzielni Grażyna Solorz oraz przewodnicząca RN – Aleksandra Litwińska.  


UWAGA MIESZKAŃCY!  Prosimy nadsyłać zgłoszenia konkursowe do 30.08.2016r. na adres redakcyjnalinia@interia.pl    

Szczegóły w zakładce "wydarzenia".
Eksmisje - co po sobie zostawiamy...?


Jak wiemy z codziennych obserwacji, windykacja należności za czynsz nie zawsze jest skuteczna. Innymi słowy, są ludzie, którzy nie płacą i pomimo wielu prób pomocy, w końcu zapada wyrok eksmisyjny. Takie przypadki zdarzają się ostatnio coraz częściej. Możemy także uświadomić sobie skalę problemów, z jakimi borykają się mieszkańcy, obserwując w jakim stanie opuszczane są niektóre mieszkania. To smutne, ale stwierdzenie, że niektórzy z nas nie dbają o przestrzeganie regulaminu porządku domowego, wydaje się zupełnie niewystarczające. Relacja fotograficzna znajdująca się poniżej obrazuje do jakiego stanu można doprowadzić mieszkanie, w którym jeszcze „przed chwilą” mieszkali lokatorzy. W świetle zdjęć z eksmisji, dalsze komentarze są niepotrzebne.


Fotorelacja z wybranych eksmisji <------ kliknij tutaj  
Zmiana stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi !

 

Szanowni Mieszkańcy, informujemy o konieczności zmiany stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowe stawki będą obowiązywać od 01.08.2016r. Decyzja w tej sprawie zapadła na posiedzeniu Rady Miasta Siemianowice Śląskie. Niestety, ani Zarząd SM „Michał”, ani Rada Nadzorcza, nie mają wpływu na zmianę stawek, dlatego pozostaje nam zaakceptować podwyżkę. Jak wynika z przesłanych nam dokumentów, zmiany podyktowane są koniecznością pokrycia niedoborów związanych ze znacznie większymi niż przewidywano kosztami odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta Siemianowice Śląskie. Jeszcze raz pragniemy poinformować, że Zarząd Spółdzielni „Michał” nie ma wpływu na powyższe decyzje oraz politykę cenową spółki odpowiedzialnej za odbiór odpadów. Zmiany stawek zależą w dużej mierze od stale rosnących opłat wynikających z rozporządzeń i dyrektyw unijnych. Poniżej znajduje się link do oficjalnego pisma z Urzędu Miasta Siemianowice Śl. przedstawiającego nowe stawki w formie tabeli oraz treść Uchwały Rady Miasta. 


oficjalne pismo z Urzędu Miasta oraz treść Uchwały <----  kliknij tutaj
Przed nami WAKACJE, czas urlopów i sielsko spędzonych dni. Warto zastanowić się jak zabezpieczyć swoje mieszkanie przed złodziejami. Obszerny materiał znajduje się w dziale "wydarzenia".
Piknik Rodzinny - Bytomska 2016 za nami! Relacja oraz galeria zdjęć znajduje się w dziale "wydarzenia".
Szanowni Państwo, 7 oraz 8 czerwca mieliśmy okazję spotkać się na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Michał" i wspólnie podejmować najważniejsze decyzje dla naszej Spółdzielni. Na wstępie pragniemy poinformować, iż Zarząd Spółdzielni "Michał" mocą Walnego Zgromadzenia Członków, otrzymał absolutorium. Zebrani dokonali także wyboru nowej Rady Nadzorczej. Na tegorocznych spotkaniach frekwencja przybyłych członków wyniosła: 


Część I – uprawnionych 966 członków, obecnych – 83 członków – ( 8,6 % ),

Część II – uprawnionych 565 członków, obecnych – 50 członków – ( 8,8 % ),

Na 1531 uprawnionych członków w zebraniach ogółem udział wzięło 133 członków, co stanowi 8,7 % ogółu uprawnionych.


Podczas obrad, Członkowie Spółdzielni dokonali wyboru nowej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Michał". Zgodnie z protokołem, komisja stwierdziła, iż w wyniku głosowania, przedstawieni przez Komisję Skrutacyjno-Wyborczą poszczególni kandydaci do Rady Nadzorczej otrzymali następującą liczbę ważnych głosów łącznie na obu częściach WZCz:


Michałkowice:

1. GIZA MARCELI - 80

2. KAŁMUK FRANCISZEK - 51

3. SĘK JÓZEF - 48

4. SPŁAWSKI BARTOSZ - 55

5. STRNAD URSZULA - 44

6. WOŹNIAK TADEUSZ - 71

7. ZAGÓRSKI JAN -  83


Siemianowice:

1. DOMBROWA ANZELM - 64

2. LITWIŃSKA ALEKSANDRA - 99

3. MAŁACHOWSKI MARCIN - 68

4. NOGA ADAM - 47

5. TERMIN STEFAN - 33


Na podstawie wyników głosowania Komisja stwierdziła, iż do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Michał" w Siemianowicach Śląskich wybrane zostały następujące osoby: 


LITWIŃSKA ALEKSANDRA 

ZAGÓRSKI JAN

GIZA MARCELI 

WOŹNIAK TADEUSZ

MAŁACHOWSKI MARCIN

DOMBROWA ANZELM

SPŁAWSKI BARTOSZ


*Szczegółowa relacje z obrad tegorocznego WZCz znajduje się w dziale "wydarzenia".
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "MICHAŁ" 

odbędzie się w dniach 7 - 8 czerwiec 2016r.


Jak co roku, członkowie naszej spółdzielni mają okazję uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia, które jest najwyższym organem spółdzielczym, do którego kompetencji należą wszystkie kluczowe dla mieszkańców sprawy. Mamy nadzieję spotkać się w atmosferze otwartości, dialogu, zrozumienia i współpracy. Liczymy na Państwa obecność. Poniżej publikujemy informacje organizacyjne, sprawozdania z działalności Zarządu oraz Rady Nadzorczej, opinię niezależnego biegłego Rewidenta, treść wniosków zgłaszanych przez członków SM "Michał" na WZCz w 2015r. oraz projekty uchwał tegorocznego WZCz. 


1. Porządek obrad WZcz 2016 <---- kliknij tutaj. 

2. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2015r. <---- kliknij tutaj.

3. Struktura zasobów mieszkaniowych <---- kliknij tutaj.

4. Sytuacja finansowa Spółdzielni za 2015r. <---- kliknij tutaj.

5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2015r. <---- kliknij tutaj.

6. Opinia niezależnego biegłego Rewidenta <---- kliknij tutaj.

7. Treść wniosków zgłaszanych na WZCz w 2015r.  <---- kliknij tutaj.

8. Projekty Uchwał 2016  <---- kliknij tutaj. 


Zapraszamy na Rodzinny Piknik już 4 czerwca 2016r. Poniżej link do plakatu opisującego szczegóły imprezy. 


Rodzinny piknik 2016 - os. Bytomska  <---- kliknij tutaj.

O G Ł O S Z E N I E 


ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MICHAŁ” INFORMUJE, ŻE W DNIU 27.05.2016r. / PIĄTEK / : SIEDZIBA SPÓŁDZIELNI PRZY UL. WIECZORKA 7A BĘDZIE NIECZYNNA ADMINISTRACJE przy ul. J. Pawła II 5 i ul. Orzeszkowej 22 BĘDĄ CZYNNE od 7:00 do 13:00

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” pragnie przekazywać lokatorom istotne informacje o zmianach taryfy dla ciepła. Poniżej dostępne są skany dokumentów obrazujące aktualną cenę ciepła od TAURON Ciepło oraz analizę Spółdzielni, jak zmieniają się stawki na poszczególnych nieruchomościach. Zmiany stawek wchodzą w życie z dniem 21 kwietnia 2016r.

zmiana stawek za ciepło <------ kliknij tutaj! 


zmiana stawek za ciepło <------ kliknij tutaj!